Ģimenes mājvakaru kalendārs 2016. g. 11. aprīlim

Cilvēku zvejnieki

Temats: Cilvēku zvejnieki

Garīgā dziesma: «Aicināti kalpot».

Aktivitāte:

1. Pirms šīs aktivitātes sagatavojiet šādus priekšmetus:

a. Pagatavojiet vienkāršu makšķerkātu. Piesieniet auklu slotaskātam vai līdzīgai nūjai un auklas galā pievienojiet nelielu magnētu.
b. No papīra izgrieziet 12 zivis (aptuveni 8 cm garas) un katrai piestipriniet saspraudi. Katras zivs vienā pusē uzrakstiet vienu no dotajām frāzēm:


I.     Vienmēr lūdz (skat. 2. Nefija 32:9).
II.    Iegūsti liecību par Svētajiem Rakstiem (skat. Moronija 10:3–5)
III.   Seko Gara vadībai (skat. 1. Nefija 4:6).
IV.   Iemācies no galvas Svēto Rakstu pantus, Ticības apliecinājumus, garīgās dziesmas vai tagadējā pravieša vārdus.
V.    Esi labs paraugs (skat. Mateja 5:14–16).
VI.   Uzdāvini draugam Mormona Grāmatu, Baznīcas DVD, grāmatu, brošūru vai izdales kartīti.
VII.  Saglabā tīras domas, valodu un rīcību (skat. Almas 5:57).
VIII. Attīsti vēlmi kalpot Tam Kungam (skat. M&D 4:1–6).
IX.   Sēj patiesības sēklas citos (skat. Almas 32:28).
X.    Runā par evaņģēliju un dalies savā liecībā ar citiem (skat. M&D 100:5–8).
XI.   Uzaicini draugu uz dievkalpojumu vai baznīcas pasākumu.
XII.  Lūdz Dievu, lai atrastu kādu, kas ir gatavs pieņemt evaņģēliju.
2. Lai sāktu stundu, pastāstiet stāstu par to, kā Jēzus aicināja vairākus Savus mācekļus (skat. Lūkas 5:1–11). Palīdziet ģimenes locekļiem saprast, ko Jēzus domāja, kad teica mācekļiem, ka mācīs viņiem, kā „ķert cilvēkus”. Jūs varētu parādīt attēlu, kurā redzams, kā Glābējs aicina Savus mācekļus.

3. Paskaidrojiet, ka katrs no mums var palīdzēt Glābējam „ķert cilvēkus”.

a. Paskaidrojiet, ka katras zivs otrā pusē ir rakstīta ideja, kā būt misionāram jau tagad.
b. Nolieciet zivis ar uzrakstu uz leju un ļaujiet bērniem tās „noķert”, šūpojot un tuvinot auklu ar magnētu pie saspraudēm.
c. Palīdziet viņiem saprast, kas ir rakstīts uz katras zivs.4. Aiciniet katru ģimenes locekli izvēlēties vienu no idejām, ko viņš vai viņa vēlētos pielietot šajā nedēļā. Lieciniet, ka tad, ja vienmēr lūgsim Dievu un būsim uzcītīgi, mēs varēsim kļūt par „cilvēku zvejniekiem”.

Našķis: Makšķernieku
15 Salty Fishing Snack.jpg

Izstrādājumi:

zilas salvetes
mazas tasītes
sālsstandziņas
sāļie cepumi
zelta zivtiņas
​„Nutella”


Atlokiet salveti un tās vidū nolieciet zivtiņu (salvete attēlo okeānu). Katra cilvēka tasītē ielieciet nedaudz šokolādes krēmu „Nutella” (tas attēlo ēsmu). Lietojiet sālsstandziņas makšķerkātu vietā. Iemērciet makšķerkātu ēsmā (šokolādes krēmā „Nutella”), un tad lietojiet lipīgo makšķerkāta galu, lai noķertu zivi. Apēdiet makšķerkātu, zivi un ēsmu!