Ģimenes lūgšanu spēks

Ģimenes lūgšanu spēks

Temats: Ģimenes lūgšanu spēks

Garīgā dziesma: «Ak, lūgšana, cik jauka tā!»

Aktivitāte:

Izgrieziet lielu arkveida tilta attēlu. Sagrieziet tilta attēlu puzles gabaliņos, ieskaitot vienu gabaliņu, kas simbolizē noslēgakmeni arkas augšpusē. Iedodiet katram ģimenes loceklim pa attēla gabaliņam, bet noslēgakmens gabaliņu paturiet pie sevis.

Pavaicājiet: Vai jums ir gadījies būt ļaužu pārpildītā vietā, kur tomēr jūtaties ļoti vientuļi? Vai jums ir bijusi kāda problēma, kuru, kā jums šķitis, neviens nespēj saprast vai palīdzēt atrisināt? Debesu Tēvs mums ir devis ģimenes, lai mēs justos mīlēti un saprasti pat tad, ja citi mūs nesaprot. Kā mēs varam kļūt tuvāki kā ģimene?

Lūdziet, lai ģimenes locekļi saliek savus puzles gabaliņus vienā kaudzītē uz grīdas. Aiciniet viņus iztēloties, ka viņi stāv straujas upes krastā. Kā viņi varētu izmantot šos akmeņus, lai uzceltu tiltu un pārkļūtu otrā pusē? Kad viņi ir salikuši puzli, pavaicājiet, vai šis tilts būs drošs un stabils. Kas vēl nepieciešams? Parādiet viņiem noslēgakmeni. Paskaidrojiet, ka bez šī gabaliņa pārējie akmeņi neturēsies kopā, lai cik izturīgi tie būtu katrs atsevišķi. Ar noslēgakmeni visi gabaliņi var darboties vienoti, atbalstot cits citu. Uzrakstiet uz noslēgakmens vārdus „ģimenes lūgšana”. Nolasiet 3. Nefija 18:21. Pavaicājiet: Kā ģimenes lūgšana ir palīdzējusi mums un stiprinājusi mūsu ģimeni? Kā mēs varētu lūgt biežāk un padarīt savas lūgšanas jēgpilnākas? Lieciniet par to, kāds spēks piemīt sirsnīgām ģimenes lūgšanām.

Našķis: Arbūzs
33 Watermelon.jpg