Gatavošanās saņemt tempļa priekšrakstus

Gatavošanās saņemt tempļa priekšrakstus

Temats: Gatavošanās saņemt tempļa priekšrakstus

Garīgā dziesma: «Dievišķais Gars».

Aktivitāte:

Izlieciet apskatei vairākas konfektes, dažādas monētas, vērtīgu naudas zīmi un bildi ar kaut ko ļoti dārgu (piemēram, mašīnu vai māju).

Pavaicājiet: Kas no tā visa ir visvērtīgākais? Ko no tā visa izvēlētos trīsgadīgs bērns? Kādēļ? (Atbilde: viņš vēl nezina lietu patieso vērtību.)

Parādiet pārējiem tempļa attēlu.

Paskaidrojiet: Daži cilvēki neapjauš to, cik vērtīgs ir tempļa apmeklējums, viņiem šķiet, ka templis ir tikai vēl viena skaista baznīcas ēka. Mēs zinām, ka tikai cienīgi baznīcas locekļi var doties uz templi. Daži, neapjaušot, cik vērtīgas ir svētības, ko saņemam templī, veic izvēles, kas liedz viņiem tās saņemt. Citi, turpretī, daudz ko upurē, lai būtu cienīgi doties uz templi.

Kādēļ tempļi ir tik svarīgi? (Skat. M&D 14:7.)

Izprotot to, cik vērtīgas ir templī saņemtās svētības, mēs veicam krietnas izvēles. Pateicoties šīm labajām izvēlēm, mēs turpinām būt tempļa apmeklējuma cienīgi. Mēs esam tuvi Tam Kungam, jūtamies tīri un mīlam apkārtējos. Mēs jūtam prieku, kalpojot Glābējam.
30 Ice cream with variety of toppings.jpg

Našķis: Saldējums ar dažādām mērcēm.