Ģimenes mājvakaru kalendārs 2016. g. 2. maijam

Sekojiet pravietim!

Temats: Sekojiet pravietim!

Garīgā dziesma: «Pravietim seko!».

Aktivitāte:

1. Pavaicājiet ģimenes locekļiem: „Vai jūs varat nosaukt kādu lietu, kuru, darot nevainojami, mēs pavisam noteikti atgriezīsimies Debesu Tēva klātbūtnē?” (Iespējamās atbildes: baznīcas apmeklēšana, Svēto Rakstu lasīšana, tempļa apmeklēšana vai regulāras lūgšanas.) Atgādiniet viņiem, ka farizeji darīja to visu, taču tik un tā netika izglābti.

2. Nolasiet M&D 21:4–6. Ja mēs sekosim pravietim, velns nevarēs mūs pieveikt.

3. Kādi bija pēdējie norādījumi, kurus dzirdējām no pravieša?

4. Var gadīties, ka mums ne vienmēr patiks tas, ko iesaka pravietis. Prezidents Harolds B. Lī teica: „Būs tādas lietas, kas prasīs pacietību un ticību. Jums var nepatikt tas, ko saka baznīcas vadība. Tas var būt pretrunā ar jūsu politiskajiem uzskatiem. Tas var būt pretrunā ar jūsu sociālajiem uzskatiem. Tas var traucēt jūsu sabiedrisko dzīvi. ... [Taču] jūsu un mūsu drošība ir atkarīga no tā, vai mēs sekosim tiem, kurus Tas Kungs ir iecēlis prezidēt pār šo baznīcu.” (Citāts no Conference Report, 1970. g. okt., 152.–153. lpp.)

5. Tas Kungs nekad neļaus pravietim novest mūs no ceļa. Prezidents Vilfords Vudrafs teica:

„Tas Kungs nekad neļaus ne man, ne arī kādam citam, kas aicināts būt par šīs Baznīcas prezidentu, novest jūs no pareizā ceļa. Tas nav paredzēts. Tāds nav Dieva nodoms. Ja es to mēģinātu, Tas Kungs atstādinātu mani no mana amata, un tāpat Viņš rīkotos attiecībā uz ikvienu, kurš mēģina novirzīt cilvēku bērnus no Dieva orākuliem un viņu pienākumiem.” (The Discourses of Wilford Woodruff, sast. G. Homer Durham [1946. g.], 212.–213. lpp.).

6. Lieciniet, ka Tas Kungs ir apsolījis mums aizsardzību un laimi, ja mēs sekosim pravietim.

7. Spēlējiet spēli „Pravietis saka”.

a. Sasēdieties aplī vai sastājieties pa grupām.
b. Izvēlēties, kurš būs vadītājs.
c. Vadītājs var pavēlēt, lai pārējie dara visdažādākās lietas, taču citiem jāpaklausa tikai tad, ja viņš iesāk teikumu ar vārdiem: „Pravietis saka.” Piemēram, „Pravietis saka: „Paceliet rokas!”” Visiem, protams, jāpaklausa. Vadītājs var teikt arī: „Nolaidiet rokas!” Šim rīkojumam nevajadzētu paklausīt, jo pavēle nesākās ar vārdiem „pravietis saka”.
d. Ja kāds seko pavēlei, kas nesākas ar vārdiem „pravietis saka”, viņš/viņa izstājas no spēles.
e. Vadītājs izsaka pavēles, kamēr palicis tikai viens uzvarētājs.

Našķis: Šokolādes krēma kūka
18 Fudge-Bottom Pie.jpg

Sajauciet 120 g kausēta sviesta un 40 g tumšās šokolādes.

Atdzesējiet un pievienojiet:

200 g cukura
2 ēdamk. miltu
2 sakultas olas
1 tējk. vaniļas
​110 g sasmalcinātu pekanriekstu (pēc izvēles).

Iegūto masu ielejiet kūkas formā (20 cm). Cepiet 30 min (175°C).