Ģimenes mājvakaru kalendārs 2016. g. 14. martam

Dzīvošana saskaņā ar Dieva ieceri

Temats: Dzīvošana saskaņā ar Dieva ieceri

Garīgā dziesma: «Dieva iecerei sekošu»

Aktivitāte:

Pirms šīs aktivitātes izcepiet nedaudz cukura cepumus pēc receptes, kas atrodas labajā pusē.

1. Paskaidrojiet, ka ģimenei būs iespēja cept cepumus. Tomēr neviens nedrīkstēs izmantot recepti.

2. Ļaujiet ģimenes locekļiem izlemt, kādas sastāvdaļas ir nepieciešamas, kā arī cepšanas temperatūru un laiku.

3. Kamēr cepumi cepās, jūs varētu pārrunāt:

a. Cik grūti bija gatavot cepumus bez receptes?
b. Vai visi piekrita, kādas sastāvdaļas lietot un kāda ir cepšanas temperatūra un laiks?


4. Atnesiet cepumus, ko izcepāt pirms aktivitātes. Parādiet recepti un pasakiet, cik viegli bija pagatavot cepumus pēc plāna (receptes).

5. Paskaidrojiet, ka mēs varam salīdzināt cepumu cepšanu ar patiesas laimes atrašanu. Daudziem cilvēkiem neizdodas atrast laimi, jo viņiem nav „receptes”. Pavaicājiet: „Kur mēs varam atrast Debesu Tēva laimes recepti?” (Parādiet Svētos Rakstus)

6. Lieciniet, ka Debesu Tēvs mīl mūs un vēlas, lai mēs būtu laimīgi, tādēļ Viņš Svētajos Rakstos ielika laimes recepti.

Dalieties tālāk dotajā prezidenta Gordona B. Hinklija izteikumā: „Tā Kunga ceļš ir laimes ceļš. „Bezdievība nekad nav bijusi laime” [Almas 41:10]. Pārkāpums nekad nav bijis laime. Grēks nekad nav bijis laime. Nepaklausība nekad nav bijusi laime. Laimīga dzīve ir dzīve saskaņā ar Tā Kunga plānu. Es tam ticu no visas savas sirds” („Inspirational Thoughts”, Ensign, 1997. g. aug., 3). Lieciniet, ka, lai arī laimi ne vienmēr ir vienkārši iegūt, tas ir vieglāk, kad mēs rīkojamies saskaņā ar Viņa norādījumiem.

7. Kad cepumi ir gatavi, ļaujiet ģimenes locekļiem tos pagaršot, lai sajustu atšķirību!

Našķis: Cukura cepumi
10 Sugar cookies.jpg

110 g sviesta
200 g cukura
1 ola
1⁄2 tējk. sāls
1 tējk. dzeramās sodas
250 g miltu
​1⁄2 tējk. vaniļasSamaisiet sastāvdaļas, izrullējiet mīklu un sagrieziet figūriņās. Cepiet 175°C temperatūrā 8 minūtes.