Stāsts, kas slēpjas aiz mana vispasaules pateicības stāsta

Rasels M. Nelsons
Baznīcas prezidents

Prezidents Nelsons

Negaidīta pamošanās

Vai jums jebkad ir gadījies pamosties nakts vidū ar skaidru domu vai iespaidu? Kopš es sāku kalpot par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu, man vairākas reizes ir bijušas šādas negaidītas pamošanās. Daudzas no tām ir izrādījušās īpaši un svēti brīži, ko devis Dievs. Es vēlos dalīties vienā šādā pieredzē, kas ir saistīta ar īpašo video vēstījumu, kas nāca klajā šodien, 2020. gada 20. novembrī.

Pirms dažām nedēļām es nakts vidū pamodos ar domu, ka man vajadzētu noskaitīt pateicības lūgšanu Dievam par visiem Viņa bērniem visā pasaulē. Manu prātu piepildīja domas par visām tām lietām, par kurām mums vajadzētu būt pateicīgiem, un to, kā šīs pateicības paušana var kļūt par dziedinošu spēku mūsu dzīvēs. Kad es guvu šo iedvesmu, manā prātā un sirdī ienāca konkrēta informācija, tai skaitā tas, kad un kā man vajadzētu dalīties šajā vēstījumā. Šis video vēstījums, ar ko es šodien dalos, nav nejaušība; tas nāk no debesīm.

Viena no lielākajām Dieva dāvanām

Kopš es 2018. gadā sāku kalpot par Baznīcas prezidentu, viena no lietām, uz ko Gars ir vairākkārtīgi vērsis manu uzmanību, ir tas, cik ļoti Tas Kungs vēlas atklāt savu prātu un gribu. Apbrīnojamā privilēģija ― saņemt atklāsmi ― ir viena no lielākajām Dieva dāvanām, ko Viņš dod Saviem bērniem, un tā ir pieejama ikvienam no mums.

Neatkarīgi no tā, kas jūs esat, jūs varat lūgt, lai Debesu Tēvs sniedz vadību un parāda virzienu jūsu dzīvē. Ja jūs iemācāties uzklausīt To Kungu caur Viņa pamudinājumiem, jūs varat saņemt dievišķu vadību gan mazos, gan lielos jautājumos.

Es esmu pateicīgs, ka es daudzkārt savā dzīvē esmu ticis uzmodināts, jo tas man ir palīdzējis saprast, ka debesis mūsdienās patiešām ir atvērtas. Mūsu Glābējs, Jēzus Kristus, ir parādījis labāko piemēru, kā pieņemt Sava Tēva gribu un kā pateikties par visām lietām.

Pateicieties par katru lietu

Kā jau es minēju savā video vēstījumā, es esmu secinājis, ka uzskaitīt mūsu svētības ir daudz labāk, nekā uzskaitīt mūsu problēmas. Neatkarīgi no mūsu situācijas, pateicības izrādīšana par mums sniegtajām privilēģijām ir unikālas un iedarbīgas zāles ar paliekošu ietekmi. Vienkārši izsakoties: „Par visu esiet pateicīgi!” (1. tesaloniķiešiem 5:18.)

Lūdzu, apsveriet iespēju pieņemt manu aicinājumu ― nākamo septiņu dienu laikā pārpludināt sociālos tīklus ar saviem personīgajiem pateicības ierakstiem, izmantojot tēmturi #EsietPateicīgi. Un, lūdzu, pievienojieties man un citiem, izsakot pateicību Dievam ikdienas lūgšanās. Lūgšanas var radīt brīnumus. Kaut mēs visi varētu vērsties pie Dieva un vēl pilnīgāk uz Viņu paļauties.

Dalieties pateicības spēkā


„Uzskaitīt mūsu svētības ir daudz labāk, nekā uzskaitīt mūsu problēmas. Neatkarīgi no mūsu situācijas, pateicības izrādīšana par mums sniegtajām privilēģijām ir unikālas un iedarbīgas zāles ar paliekošu ietekmi.

― Prezidents Rasels M. Nelsons
Kā sajust pateicības dziedonošo spēku