Miris prezidents Boids K. Pekers

Miris prezidents Boids K. Pekers
PresPacker_190.jpg

Šī gada 3. jūnijā 90 gadu vecumā mūžībā aizgāja Boids K. Pekers — Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidents.

Prezidents Boids K. Pekers kalpoja par Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidentu, ieņemot šo amatu kopš 2008. gada 3. februāra. Līdz tam (kopš 1994. gada 5. jūnija) viņš kalpoja par Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidenta vietas izpildītāju. Viņš tika ordinēts par apustuli 1970. gada 9. aprīlī, un kopš tā laika — veselus 50 gadus — kalpoja par vienu no Baznīcas Augstākajiem pilnvarotajiem.

Prezidents Pekers sludināja Jēzus Kristus evaņģēliju gadu desmitiem ilgi. Viņam bija izšķiroša loma pasaules mēroga Baznīcas, kurā šobrīd ir vairāk nekā 15 miljoni draudzes locekļu, izaugsmē un attīstībā.

„Viņa mācītais vēl ilgi saglabāsies cilvēku sirdīs un atmiņā,” teic elders Alans Pekers, prezidenta Pekera dēls no Septiņdesmito kvoruma.

Prezidents Pekers, līdz ar citiem Baznīcas vadītājiem un Svēto Rakstu pārzinātājiem, darbojās komitejā, kas izstrādāja 1979. un 1981. gada PDS Svēto Rakstu izdevumus. Šajos jaunajos izdevumos tika iekļauti īpaši studiju palīglīdzekļi, kas tika izstrādāti tā, lai ievērojami atvieglotu Baznīcas locekļu Svēto Rakstu studijas. Runājot par šo projektu, prezidents Pekers teica: „Gadu gaitā šie Svēto Rakstu izdevumi palīdzēs pieaugt uzticīgu kristiešu paaudzēm, kas pazīst To Kungu, Jēzu Kristu, un vēlas pildīt Viņa gribu.” Vēlāk viņš piebilda: „Šo četru Svēto Rakstu sējumos iekļautās atsauces sniedz visaptverošāko Svēto Rakstu informāciju par Tā Kunga, Jēzus Kristus, misiju un mācībām, kas līdz šim cilvēces vēsturē apkopota.”

Uzstājoties Baznīcas 2014. gada aprīļa konferencē, prezidents Pekers paziņoja: „Pēc daudziem mūža gadiem, ko esmu pavadījis, mācīdams un kalpodams, veicot miljoniem jūdžu un apceļojot visu pasauli, pēc visa, ko esmu pieredzējis, ir tikai viena brīnišķīga patiesība, kurā vēlos dalīties. Tā ir mana liecība par Glābēju Jēzu Kristu.”

Prezidents Pekers nāca pasaulē 1924. gada 10. septembrī Brigamsitijā, Jūtas štatā. Otrā Pasaules kara laikā viņš dienēja Klusā okeāna reģionā par bumbvedēja pilotu. Prezidents Pekers pēc profesijas bija pedagogs, un līdz ar to viņa darba pienākumos ietilpa Baznīcas reliģijas semināru un institūtu pārraudzība un Brigama Janga universitātes Administratīvās padomes locekļa amats.

Prezidents Pekers mācījās Vēbera koledžā un vēlāk — Jūtas štata universitātē, kur ieguva bakalaura un zinātņu maģistra grādu. Viņš pabeidza arī Brigama Janga universitāti, iegūstot doktora grādu izglītības vadībā.

Baznīcas locekļi godāja viņu kā izcilu evaņģēlija principu skolotāju. „Evaņģēlija doktrīnu studēšana mainīs uzvedību straujāk, nekā studijas par uzvedību,” viņš mācīja.

Prezidents Pekers bija zināms arī kā bezbailīgs Jēzus Kristus evaņģēlija aizstāvis, kas ļoti skaidri sludināja Baznīcas mācības un doktrīnu. „Viņam bija pamatīga liecība par evaņģēliju, iedzimta mīlestība pret Glābēju un visiem cilvēkiem kā tādiem, un viņš vēlējās dalīties ar tiem tajā, kam ir būtiska nozīme,” stāsta elders Alans Pekers. „Tā nu, šķiet, ka tad, kad viņš pats kaut ko uzzināja, viņš juta pienākumu par to pastāstīt citiem, dalīties un mācīt.”

Savas dzīves laikā viņš uzrakstīja daudz grāmatu un kļuva par meistarīgu mākslinieku.

Par spīti smagajai pienākumu nastai, kalpojot Baznīcas amatos, pirmajā vietā prezidentam Pekeram allaž bija ģimene. Viņa dēls Alans nesen pastāstīja, ka, uzturoties mājās, viņa tēvs allaž bijis pieejams un izmantojis ikvienu iespēju mācīt: „Viņš vēl joprojām ir tēvs, tā ir viņa prioritāte.” Par Boida K. Pekera aiziešanu sēro viņa sieva Donna, viņa desmit bērni un 60 mazbērni.

Informācija par prezidenta Pekera bērēm tiks publiskota, tiklīdz tā būs pieejama. Vēl nav skaidrs, kad tiks aicināts prezidenta Pekera darba turpinātājs Divpadsmit apustuļu kvorumā.