Reģiona vadības vēstījums

Mūsu Glābēja Jēzus Kristus iepazīšana

Es zinu, ka Viņa Dēls, Jēzus Kristus, izpirka mūsu grēkus. Es apsolu jums, ka, lūdzot Dievu, studējot Svētos Rakstus, kalpojot citiem, slēdzot derības ar To Kungu un liecinot par Viņu, jūs vēl labāk iepazīsiet savu Glābēju Jēzu Kristu.

Të Arrijmë ta Njohim Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
Elders Tarmo Leps, Igaunija
Elders Tarmo Leps, Igaunija Reģiona Septiņdesmitais, Ziemeļeiropas reģions

Misionāri man jaunībā pastāstīja par Jēzu Kristu, Viņa dzīvi un mācībām. Tagad, kad esmu bijis Baznīcas loceklis jau 30 gadu, es reizēm sev vaicāju, vai tiešām pazīstu savu Pestītāju Jēzu Kristu. Atbilde ir: jā, es Viņu pazīstu, un jūs tāpat.

Tomēr tieši tāpat kā cilvēki, ar kuriem mēs ilgstoši neesam sazinājušies, kļūst mums sveši, līdzīgi arī mūsu Pestītājs var kļūt mums svešs. Viņa iepazīšana un Viņa pazīšana ir nepārtraukts process. Es vēlos dalīties ar jums dažos paradumos, kas man ir palīdzējuši labāk iepazīt Kristu, kā arī palīdz turpmāk nepārtraukti Viņu iepazīt.

pix2

Lūgšana

Grāmatā „Uzticīgi ticībai” mums ir mācīts par lūgšanu: „Jūsu Debesu Tēvs jūs mīl un zina jūsu vajadzības, un Viņš vēlas, lai jūs ar Viņu sazinātos caur lūgšanu. … Ja jūs tuvošanos Dievam padarāt par ieradumu, jūs Viņu iepazīsiet un tuvināsieties Viņam. Jūsu vēlmes kļūs līdzīgākas Viņa vēlmēm. Jūs spēsiet sev un citiem nodrošināt svētības, ko Viņš jums ir gatavs dot, ja jūs lūgsiet ticībā” (1). Kad es sāku lūgt Dievu, es sāku tuvināties savam Debesu Tēvam un Viņa Dēlam. Regulāras lūgšanas palīdz mums uzturēt šīs ciešās attiecības. Esmu pateicīgs par lūgšanas spēku.

pix3

Svēto Rakstu studēšana

Mormona Grāmatā mēs lasām šādu Mosijas dēlu raksturojumu: „… un tie bija kļuvuši stipri patiesības zināšanā; jo tie bija vīri ar veselu saprātu, un viņi bija cītīgi pētījuši Rakstus, lai viņi varētu zināt Dieva vārdu” (2). Ikdienas Svēto Rakstu studēšana palīdz mums labāk sadzirdēt Svētā Gara čukstus. Tā stiprina mūsu ticību, palīdz mums pretoties kārdinājumiem, kā arī palīdz mums mācīties iepazīt mūsu Debesu Tēvu un Viņa mīļoto Dēlu.

pix4

Kalpošana

Svēto Rakstu lasīšana palīdz mums iepazīt Glābēju. Tomēr ar Viņa iepazīšanu vien nepietiek, mums ir arī jākļūst līdzīgākiem Viņam. Lai kļūtu līdzīgiem Pestītājam, mums ir jārīkojas. Kad mēs kalpojam citiem, mēs esam Kristus līdzkalpotāji.

Kad es tikai nesen biju pievienojies Baznīcai, manu dzimteni skāra pārbaudījumu laiks, un daudzi cilvēki saskārās ar finansiālām grūtībām. Reizēm es aizvedu pārtiku mūsu draudzes locekļiem, to anonīmi atstājot maisos pie viņu durvīm. Man patika doma, ka tad, kad viņi atradīs šos maisus ar pārtiku, nezinot, kurš tos tur atstājis, viņi pateiksies Dievam, nevis man. Viena no manām iemīļotākajām līdzībām Svētajos Rakstos ir līdzība par labo samarieti. Samarietis nebija tajā dienā ieplānojis padarīt kādus konkrētus labos darbus, taču viņš saskatīja vajadzību un attiecīgi rīkojās. Pastāstījis šo stāstu, Jēzus teica kādam rakstu mācītājam: „Nu tad ej un dari tu arī tāpat” (3). Šis Jēzus vēstījums attiecas arī uz mums. Palīdzot citiem, mēs spēsim sajust to, ko Jēzus juta, kad Viņš kalpoja citiem.

pix5

Derības

Derības tiek slēgtas starp divām vai vairākām pusēm. Kad mēs Baznīcā noslēdzam derības, mēs kļūstam par vienu no partneriem, bet par otru partneri kļūst Dievs. Pirmā derība, ko mēs noslēdzam, ir kristīšanās derība, un, noslēdzot šo derību, mēs apsolām uzņemties Jēzus Kristus Vārdu. Svētdienās mēs apmeklējam Svētā Vakarēdiena sapulci, lai atjaunotu savu kristīšanās derību. Tempļos mēs noslēdzam derības, kas būs spēkā arī pēc tam, kad būsim devušies aizsaulē.

Prezidents Nelsons teica, ka mēs „vairojam Glābēja spēku savā dzīvē, kad slēdzam svētas derības un precīzi ievērojam šīs derības. Mūsu derības mūs sasaista ar Viņu un dod mums dievišķu spēku” (4). Lai palīdzētu citiem palielināt Glābēja spēku viņu dzīvē, mēs varam mudināt viņus un palīdzēt viņiem saņemt dievišķus priekšrakstus un derības.

Baptism

Liecināšana par Jēzu Kristu

Mūsu personīgā liecība parasti sākas ar kāda cita cilvēka liecību. Mana māsa dalījās savā liecībā ar mani pēc tam, kad bija nokristījusies. Es izjutu vēlmi vairāk uzzināt par to, ar ko mana māsa bija dalījusies. Tad ieradās misionāri un liecināja par Jēzu Kristu, Viņa evaņģēliju un atjaunoto Baznīcu. Viņu liecība bija tik spēcīga, ka tā pilnībā izmainīja manu dzīvi. Vienā mirklī es, kas biju ateists, kļuvu par ticīgo, kurš vēlējās sekot Kristus mācībām un piemēram. Tādā pašā veidā mūsu liecība var izmainīt kāda cita cilvēka dzīvi. Mūsu liecības iespaidā kāds cits var iepazīt Kristu, kuru pirms tam nepazina.

Es liecinu jums, ka es zinu, ka mums ir mīlošs Debesu Tēvs. Es zinu, ka Viņa Dēls, Jēzus Kristus, izpirka mūsu grēkus. Es apsolu jums, ka, lūdzot Dievu, studējot Svētos Rakstus, kalpojot citiem, slēdzot derības ar To Kungu un liecinot par Viņu, jūs vēl labāk iepazīsiet savu Glābēju Jēzu Kristu.


1. Uzticīgi ticībai, „Lūgšana”
2. Almas 17:2
3. Lūkas ev. 10:37
4. Prezidents Rasels M. Nelsons, „Jēzus Kristus spēka piesaistīšana mūsu dzīvē”, Liahona, 2017. g. maijs