Neaizsedziet savu sirdi

Koncentrējieties uz to, ko jūs varat izdarīt, nevis uz to, ko nevarat

 

Elders Uhtdorfs

Šajā neskaidrību pilnajā laikā, kas saistīts ar Covid-19, man ar Herjeti ļoti pietrūkst klātienes tikšanās ar cilvēkiem visā pasaulē. Šovasar mēs bijām plānojuši būt kopā ar pēdējo dienu svētajiem Austrumeiropā, taču šis ceļojums bija jāatceļ. Tā kā daudziem no mums ir jāpielāgojas dažādiem apstākļiem, es vēlos dalīties ar jums pāris pieredzēs, kas mums palīdz šajā sarežģītajā laikā.

 

Fiziskā, nevis sociālā distancēšanās

Kopš pandēmijas sākuma mēs bieži dzirdam terminu „sociālā distancēšanās”, kas nozīmē, ka mums ir jāievēro noteikts attālums starp sevi un citiem cilvēkiem. Personīgi man, atsaucoties uz šo praksi, labāk patīk termins „fiziskā distancēšanās”, nevis „sociālā distancēšanās”.

Mēs ar Herjeti esam pārliecināti, ka fiziskā distancēšanās mums palīdz pasargāt sevi un citus no pandēmijas briesmām, un mēs to cenšamies ievērot, cik labi vien spējam.

Šajā laikā mēs esam sapratuši, cik svarīgi un nozīmīgi mūsu labklājībai ir palikt sociāli tuviem ar ģimeni, draugiem, kā arī mūsu brāļiem un māsām Jēzus Kristus Baznīcā.

Par laimi, mūsdienās ir pieejami daudzi apbrīnojami, tehnoloģiski rīki un līdzekļi, kas mazina sociālo, emocionālo un garīgo distancēšanos. Mēs ar Herjeti uztveram šos rīkus kā dāvanas no debesīm, kas dotas īstajā laikā. Ar to palīdzību mēs varam justies tuvu saviem draugiem un ģimenes locekļiem. Pateicoties tehnoloģijām, mēs varam diezgan bieži redzēt savus bērnus, mazbērnus un mazmazbērnus un būt daļa no viņu ikdienas dzīves. Šādi mēs svinam dzimšanas dienas, ar apbrīnu raugāmies uz jaunajām spēlēm un rotaļām, lasām vakara pasaciņas vai sazināmies caur videozvanu pastaigas laikā. Tas vienmēr ir tik pacilājoši – dzirdēt, kā viņi pieņem Svēto Vakarēdienu un gremdējas pārdomās par mācībām no rokasgrāmatas Nāciet, sekojiet Man!

Taču visvairāk mēs esam pateicīgi par lūgšanas dāvanu un spēku. Kad mēs lūdzam, mēs varam būt garīgi un sociāli tuvi Debesu Tēvam, Viņa Dēlam Jēzum Kristum un mūsu ģimenēm un draugiem, lai arī kur un kādos apstākļos mēs atrastos.

 

Koncentrējieties uz to, ko jūs varat izdarīt, nevis uz to, ko nevarat

Pēdējo 20 gadu laikā mums ar Herjeti ir bijusi priekšrocība saprast, ko nozīmē fiziskā distancēšanās no mūsu mīļajiem. Kad, pateicoties manam aicinājumam, mēs no Vācijas pārcēlāmies uz Soltleiksitiju, mēs domājām, ka šeit uzturēsimies vien dažus gadus. Pirmos 10 gadus mēs pat paturējām savu māju Vācijā, cerot kādu dienu atgriezties pie ģimenes un draugiem. Bet, kā jau jūs zināt, mēs joprojām dzīvojam šeit un te arī paliksim.

Evaņģēlijs, Jēzus Kristus Baznīca un Tas Kungs mums palīdzēja saprast, ka fiziskais attālums (pat 5000 jūdzes jeb aptuveni 8000 km) nenozīmē, ka mums ir jāievēro sociālā distancēšanās vienam no otra. Mēs iemācījāmies koncentrēties uz to, ko mēs varam darīt un piedzīvot, nevis uz to, kas mums pietrūktu, un gūt no tā prieku.

 

Neaizsedziet savu sirdi

Biežāka sociālā saskarsme ar draugiem un ģimeni mums palīdz vairāk dalīties ar savām iekšējām domām un cerībām. Kaut kādā ziņā šis izaicinājumu pilnais laiks mums palīdzēja kļūt atvērtākiem tam, ko jūt mūsu dvēsele. Mēs vēl skaidrāk sapratām, cik svarīgi ir neslēpt jeb neaizsegt to, ko jūt mūsu sirds, no cilvēkiem, kurus mīlam visvairāk.

Šajā īpašajā laikā mēs ar Herjeti cenšamies ievērot mūsu pašu ieteikumu: aizsedz ar masku savu seju, nevis sirdi.

Lasot jūsu komentārus savā FacebookInstagram un Twitter lapā, es sajūtu bēdas un nastu, ar ko tik daudzi no jums sadzīvo. Tāpat es jūtu arī jūsu prieku un entuziasmu, kad jūs koncentrējaties uz daudzajām labajām lietām, ko varat savā dzīvē paveikt. Tas ir tik brīnišķīgi – redzēt, kā jūs ar vārdiem un darbiem palīdzat un uzmundrināt cits citu. Jūs esat brīnums un svētība šai pasaulei, kad jūs mīlat un kalpojat Dievam un Viņa bērniem – mūsu brāļiem un māsām.

Gan prieka pilnajiem, gan ne tik priecīgajiem laikiem Debesu Tēvs mums ir devis apsolījumu un svētību: 'Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!” (Jesajas 41:10).

Mēs ar Herjeti jūs mīlam. Mēs esam pateicīgi par ikvienu no jums. Lai Dievs jūs svētī un palīdz jums šajā īpašajā laikā un vienmēr.