Noslēgusies jaunā Baznīcas dievnama celtniecība Rīgā, Lāčplēša 71

Noslēgusies jaunā Baznīcas dievnama celtniecība Rīgā, Lāčplēša 71

2016. gada jūnijā noslēdzās jaunā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas dievnama celtniecība Rīgā, Lāčplēša ielā 71. Jaunuzceltā ēka atrodas uz 2285 m2 liela zemes gabala, un tās kopējā platība ir 1326 m2. Ēkai ir divi stāvi ar daļēji izbūvētu trešo stāvu, divslīpju jumtu un virs galvenās ieejas centrētu vertikālo akcentu – torni.

Ēkas torņa galā, saskaņā ar Baznīcas tradīciju, ir uzstādīta smaile, kas simbolizē cilvēka tiekšanos uz debesīm. Ēkas eksterjerā un interjerā nav izmantoti krusti, jo Baznīcas mācība aicina pievērsties dzīvajam Kristum, kurš pēc ciešanām pie krusta ir augšāmcēlies un vada Savu Baznīcu caur mūsdienu pravieti un apustuļiem.

Ēkas galvenā ieeja ir akcentēta ar arkveida portālu. Pirmajā stāvā atrodas plašs vestibils, kristīšanās baseins, mācību telpas, arhīvs un bibliotēka, vairāki kabineti vadītājiem un tehniskās telpas. Pirmo un otru stāvu savieno vairākas trepes kā arī lifts.

Ēkas otrajā stāvā atrodas plaša dievkalpojuma zāle, kur izvietoti soli 180 cilvēkiem, paaugstinājums ar kanceli. Zālē uzstādītas Nīderlandē ražotas digitālās ērģeles, kas īpaši pielāgotas Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vajadzībām.

Līdzās dievkalpojuma zālei atrodas daudzfunkcionāla telpa, kas paredzēta dažādiem kultūras un sporta pasākumiem un kuru iespējams sadalīt mazākās telpās ar nolaižamām starpsienām vai apvienot ar dievkalpojuma zāli, izveidojot vienu lielu telpu vairāk nekā 450 cilvēkiem.

Ēkas trešajā stāvā atrodas telpas pasākumu tulkošanai un mācību klase Svēto Rakstu studēšanai semināra un institūta programmās, kā arī tehniskās telpas, kurās izvietotas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas.

Aicinot padomāt par Jēzus Kristus dzīvi un mācībām, dievnama telpās ir izvietotas gleznas, kurās attēloti dažādi Svēto Rakstu stāsti.

Aiz ēkas atrodas labiekārtota teritorija ar apstādījumiem un automašīnu stāvvietām, kā arī āra basketbola laukums. Ēkai ir vecinātu ķieģeļu apdare un titāncinka jumts. Iekšējos un ārējos apdares darbos izmantoti augstvērtīgi dabiski materiāli.

Ēkā turpmāk notiks:

  • iknedēļas dievkalpojumi un sanāksmes Rīgas latviešu draudzei (plkst. 12:00) un krievvalodīgo draudzei (plkst. 10:00);

  • Svēto Rakstu studēšana semināra un institūta programmās;

  • dažādi izglītojoši un izklaidējoši pasākumi draudžu locekļiem, viņu ģimenēm un draugiem;

  • konsultācijas ģimenes vēstures izpētes jomā (ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni 29456486);

  • bezmaksas angļu valodas stundas visiem interesentiem, kuras vada Baznīcas misionāri un kuras notiek katru otrdienu un ceturtdienu plkst. 18:30;

  • tikšanās un pārrunas ar Baznīcas misionāriem;

  • labdarības koncerti, izrādes, izstādes un citi pasākumi visiem interesentiem;

  • dažādi kalpošanas projekti.

Visi interesenti ir laipni aicināti uz Baznīcas pasākumiem!