Palīdzības biedrības stundas

Palīdzības biedrības stundas

Katra mēneša pirmajā svētdienā mācāmies no biedrības prezidenta izvēlētas tēmas, otrajā un trešajā svētdienā no grāmatas 'Baznīcas prezidentu mācības: Hovards V. Hanters', ceturtajā svētdienā no Vispārējo konferenču runām, piektajā svētdienā, ja tāda ir, tēmu apstiprina draudzes prezidijs.

Janvāris

Dat.    Stundas tēma
03.    x
10.    Hovarda V. Hantera dzīves gājums un kalpošana
17.    1. nod. Jēzus Kristus — mūsu vienīgais ceļš uz cerību un prieku
24.    x
31.    Kopēja apspriede par programmu 'Sekojiet Man'


Februāris

Dat.    Stundas tēma
07.    x
14.    2. nod. „Savu mieru Es jums dodu”
21.    3. nod. Dzīves likstas — daļa no Dieva ieceres mūsu mūžīgajai attīstībai
28.    x

Marts

Dat.    Stundas tēma
06.    x
13.    4. nod. Palīdzība no augšienes
20.    5. nod. Džozefs Smits — Atjaunošanas pravietis
27.    x

Aprīlis

Dat.    Stundas tēma
03.    x
10.    Vispārējās konferences skatīšanās
17.    7. nod. Nepārtraukta atklāsme caur mūsdienu praviešiem
24.    x

Maijs

Dat.    Stundas tēma
01.    x
08.    8. nod. Evaņģēlija pasludināšana visā pasaulē
15.    9. nod. Desmitās tiesas likums
22.    x
29.    Apgabala konference


Jūnijs

Dat.    Stundas tēma
05.    x
12.    10. nod. Svēto Rakstu studēšana — visienesīgākā nodarbe
19.    11. nod. Patiess diženums
26.    x

Jūlijs

Dat.    Stundas tēma
03.    x
10.    12. nod. Nāciet atpakaļ un mielojieties pie Tā Kunga galda
17.    13. nod. Templis — mūsu piederības diženais simbols
24.    x
31.    Apvienotā stunda ar Palīdzības biedrību


Augusts

Dat.    Stundas tēma
07.    x
14.    14. nod. Ģimenes vēstures un tempļa darba pasteidzināšana
21.    15. nod. Tā Kunga Svētais Vakarēdiens
28.    x

Septembris

Dat.    Stundas tēma
04.    x
11.    16. nod. Laulība — mūžīga partnerība
18.    17. nod. Saglabāt un aizstāvēt ģimeni
25.    x

Oktobris

Dat.    Stundas tēma
02.    x
09.    Baznīcas vispārējās konferences skatīšanās
16.    19. nod. Mūsu apņemšanās pret Dievu
23.    x
30.    Apvienotā stunda ar Palīdzības biedrību


Novembris

Dat.    Stundas tēma
06.    x
13.    Apgabala konference
20.    21. nod. Ticība un liecība
27.   x

Decembris

Dat.    Stundas tēma
04.    x
11.    22. nod. Evaņģēlija mācīšana
18.    23. nod. Ne mazāk noderīga kalpošana
25.    x