Informācija par 12. Starptautisko mākslas konkursu

Attēls

Mērķi

Šī starptautiskā, žūrijas vērtētā mākslas konkursa un izstādes mērķi ir 1) mudināt pēdējo dienu svētos radīt kvalitatīvus mākslas darbus; 2) parādīt pēdējo dienu svēto radīto kultūras darbu vērienīgumu un daudzveidību, kas izpaužas caur dažādiem stiliem, paņēmieniem, medijiem un uzskatiem, un 3) papildināt Baznīcas vēstures muzeja mākslas kolekciju, iegādājoties godalgotus darbus.

Tēma

12. Starptautiskā mākslas konkursa tēma ir „Visi ir vienādi Dieva priekšā”.
Šī tēma ir saistībā ar 2. Nefija 26:33, kur rakstīts: „[Tas Kungs] nedara neko, kā tikai to, kas ir saprotams cilvēku bērniem; un Viņš aicina visus nākt pie Viņa un baudīt Viņa labestību; un Viņš nevienam neliedz nākt pie Viņa, nedz baltam nedz melnam, nedz vergam nedz brīvam, nedz vīram nedz sievai; un Viņš atceras pagānus; un visi ir vienādi Dieva priekšā, gan jūdi, gan citticībnieki.”

Svarīgie datumi

 • Mākslas darbu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 1. februāris – 1. jūnijs
 • Plānotais izstādes norises laiks: 2022. gada marts – oktobris

Atbilstība un vispārīgie noteikumi

 • Konkursā var piedalīties visi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi, kas sasnieguši 18 gadu vecumu (Baznīcas locekļiem jābūt vismaz 18 gadus veciem pēdējā iesniegšanas dienā).
 • Katrs mākslinieks var iesūtīt tikai vienu mākslas darbu.
 • Mākslas darbiem jābūt pabeigtiem pēc 2018. gada un pirms iesniegšanas termiņa.
 • Muzejs atzinīgi novērtē dažādas kultūras un estētiskās tradīcijas, stilus un mediju mākslu. Mediju māksla var ietvert glezniecību, zīmēšanu, tekstilmākslu, fotomākslu, iespieddarbus, tēlniecību, stikla, māla, keramikas, koka, ādas, akmens un metāla mākslas darbus, tradicionālo un tautas mākslu, jauktos medijus, multimedijus, video, kino u. c. Šajā konkursā netiek ietverta dzeja, mākslinieciskie priekšnesumi un mūzika.
 • Mākslas darbs nedrīkst pārsniegt 72 collas (1,83 metrus) garākajā pusē, ieskaitot rāmi.
 • Mākslas darbs nedrīkst būt smagāks par 300 mārciņām (136 kg), ieskaitot rāmi.
 • Ja mākslas darbs tiek izraudzīts otrajai vērtēšanas kārtai, tas ir jānogādā muzejā, sagatavots izstādīšanai. Muzejs nav atbildīgs par mākslas darbu ierāmēšanu un piekāršanas vai montāžas mehānismu pievienošanu tiem.

Vērtēšanas process

 • No Amerikas Savienoto Valstu un/vai pasaules dažādiem reģioniem tiks izraudzīti pieci vērtētāji, un to vidū būs dažādu estētisko mācību un kompetenču pārstāvji.
 • Žūrijas sastāvs tiks mainīts katrā konkursā, lai izslēgtu jebkādas neobjektivitātes izpausmes.
 • Žūrijas priekšsēdētājs sniegs žūrijai norādījumus un vērtēšanas kritērijus, kā arī pārraudzīs visas žūrijas darbības, lai aizsargātu konkursa godīgumu un reputāciju. Žūrijas priekšsēdētājs nepiedalīsies balsojumos.
 • Būs divas vērtēšanas kārtas. Pirmajā kārtā žūrija izvērtēs katru iesniegumu no digitālajiem attēliem vai fotogrāfijām un mākslinieka izklāstījumu, lai noteiktu, kuri mākslas darbi tiks nosūtīti uz otro kārtu. Vērtēšanas otrajā kārtā, kas norisināsies, izvērtējot faktiskos mākslas objektus, tiks noteikts, kuri darbi tiks atlasīti izstādei.

Vērtēšanas kritēriji

Žūrija novērtē mākslas darbu, balstoties uz trīs kritērijiem:

 • Tematiskā saskaņotība: mākslas darbs veiksmīgi atspoguļo pēdējo dienu svēto tēmu, atbilst konkursa tematikai un pauž spēcīgu mākslinieka vēstījumu. Skatījums ir unikāls un plašs. Mākslas darbs padziļina skatītāja izpratni par tēmu.
 • Inovācija: mākslas darbam piemīt radošums vai oriģinalitāte attiecībā uz koncepciju, paņēmieniem un kultūras kontekstu. Mākslas darbā tiek pausta unikāla kultūras izjūta, viedoklis un inovatīva domāšana. Individuālā izpausme ir oriģināla, izcila un atbilstoša. Kopumā darbs rada sajūtu, ka tas savā izdomā un stilā pārspēj citus darbus.
 • Mākslinieciskā vērtība: mākslas darbs ir lielisks estētisks un tehnisks sasniegums izvēlētajā mediju vidē. Formālie mākslinieciskie elementi ir augstākajā kvalitātē atbilstoši izvēlētā medija kritērijiem. Materiāls un metode efektīvi formulē kopējo vēstījumu.

Godalgas

 • Pirkuma balvas tiek piešķirtas muzeja kolekcijas papildināšanas mērķim. Tās pēc Baznīcas vēstures departamenta standarta prakses izvēlēsies mākslas un artefaktu ieguves speciālisti, konsultējoties ar citiem darbiniekiem no Baznīcas vēstures muzeja un Baznīcas vēstures departamenta. Mākslas darbi, kas saņem Pirkuma balvu, nav tiesīgi saņemt Atzinības balvu.
 • Atzinības balvas piešķir vērtētāji (2 balvas uz katru vērtētāju), lai izteiktu atzinību par konkursa darbu māksliniecisko izcilību. Atzinības balvas ieguvēji saņem noteiktu naudas summu 500 ASV dolāru apmērā.
 • Apmeklētāju balsojuma balvas tiek noteiktas izstādes noslēgumā, pamatojoties uz muzeja apmeklētāju balsojumu galerijā. Pieci lielāko balsu skaita ieguvēji saņem noteiktu naudas summu 500 ASV dolāru apmērā. Visi izstādes darbi pretendē uz Apmeklētāju balsojuma balvām, neatkarīgi no citiem saņemtajiem apbalvojumiem.

Pieteikšanās dalībai konkursā

Lai iesniegtu pieteikumu dalībai konkursā, lūdzu, sekojiet turpmāk minētajiem norādījumiem. Pieteikumu iesniegšanas galīgais termiņš ir 2021. gada 1. jūnijs.

 1. Iesniedziet šo veidlapu, norādot tajā informāciju par sevi, savu mākslinieka biogrāfiju un savu mākslas darbu aprakstu.
 2. Pēc veidlapas iesniegšanas jūs saņemsiet e-pastu ar norādījumiem par to, kā pievienot pieteikumam savu mākslas darbu attēlus. Kamēr jūs nebūsiet veikuši minēto soli, jūsu pieteikums netiks izskatīts.