Mīlestības dienas pasākums 'Mīliet cits citu'

Pasākums plakāts