Mīlestības dienas pasākums 'Mīliet cits citu'

    Pasākums plakāts