Barselona, Spānija

Paziņojums par Barselonas, Spānijas, tempļa atrašanās vietu

Tas būs otrais Tā Kunga nams Spānijā

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir darījis zināmu Barselonas, Spānijas, tempļa atrašanās vietu.

Karte, kurā parādīta Barselonas, Spānijas, tempļa atrašanās vieta.
Karte, kurā parādīta Barselonas, Spānijas, tempļa atrašanās vieta.

Šis templis tiks būvēts Spānijā, Barselonā, Sant Cugat del Vallès, Avinguda de la Vía Augusta un Avinguda de la Clota krustojumā. Plānots būvēt aptuveni 2555 kvadrātmetru plašu divstāvu templi. 2,19 hektāru lielajā teritorijā tiks uzbūvēta arī aptuveni 1263,5 kvadrātmetrus liela palīgēka, kurā atradīsies apmeklētāju viesnīca, ierašanās centrs un materiālu sadales centrs. Baznīcas prezidents Rasels M. Nelsons par Barselonas, Spānijas, templi pirmo reizi paziņoja 2022. gada aprīlī. Šis būs otrais templis šajā valstī. Madrides, Spānijas, templis tika iesvētīts 1999. gadā. Spānija ir mājvieta vairāk nekā 61 000 pēdējo dienu svēto no vairāk nekā 130 draudzēm. Melitonam Gonzalesam Treho, Spānijas armijas virsniekam, kurš apmeklēja Jūtu 1874. gadā, pēc pievienošanās Baznīcai bija būtiska loma Mormona Grāmatas tulkošanā spāņu valodā. Pirmie pēdējo dienu svētie Spānijā tika kristīti 1950-tajos un 1960-tajos gados.

Detalizēti šī tempļa dizaina plāni tiek izstrādāti. Plašāka informācija, ieskaitot ēkas ārpuses uzmetumus, tiks publiskota vēlāk. Pamatakmens ielikšanas ceremonijas datums tiks paziņots turpmāk.

Projekta vadītāji drīzumā sāks strādāt ar pilsētas amatpersonām pie šī tempļa provizoriskajiem plāniem, un tuvāko mēnešu laikā viņi sāks iesniegt publiskos dokumentus.

Pēdējo dienu svētie tempļus uzskata par Tā Kunga namiem un vissvētākajām pielūgsmes vietām uz zemes. Tempļi atšķiras no Baznīcas sanāksmju namiem. Ikviens ir laipni gaidīts vietējos sanāksmju namos apmeklēt svētdienas dievkalpojumus un citus pasākumus, kas norisinās darba dienās. Tempļu galvenais nolūks ir sniegt taisnīgiem Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem iespēju piedalīties svētos priekšrakstos, tādos kā laulības, kurās ģimenes tiek savienotas uz mūžību, un aizstājošajās kristībās, kas tiek izpildītas par mirušajiem priekštečiem, kuriem nebija iespējas tikt kristītiem dzīves laikā.