Pēc sešu nedēļu studijām, izlasot vairāk nekā 2200 rakstvietu par Glābēju, es vēlos nedaudz pastāstīt par to, ko esmu apguvis

/

Prezidents Rasels M. Nelsons no Divpadsmit apustuļu kvoruma, 2017. gada 28. februāris

Uzstājoties 2017. gada janvāra pasaules mēroga svētbrīdī jaunajiem pieaugušajiem, es aicināju visus, kuri to skatās, stiprināt savu liecību par Glābēju, katru nedēļu atvēlot laiku tam, lai:

  • studētu visus Jēzus vārdus un darbus, kas aprakstīti Vecajā Derībā;
  • studētu Viņa likumus, kas aprakstīti Jaunajā Derībā;
  • studētu Viņa doktrīnu, kas aprakstīta Mormona Grāmatā;
  • studētu Viņa vārdus, kas pierakstīti Mācībā un Derībās.

Es apsolīju visiem, kas manī klausās, – ja viņi centīsies apgūt visu, ko vien var apgūt par Jēzu Kristu,viņi iemīlēs Viņu un Dieva likumus daudz lielākā mērā, nekā šobrīd var iedomāties. Toreiz es savā uzrunā nepieminēju, ka zinu – šissolījums ir patiess – tāpēc, ka pats pirmo reizi savā dzīvē centos paveikt šo uzdevumu.

2016. gada 1. decembrī es iegādājos jaunus Svēto Rakstu krājumus un sāku īstenot uzdevumu, kuram janvārī aicināju pievērsties jaunos pieaugušos. Kad pēc sešām nedēļāmpabeidzu šo uzdevumu, es biju uzgājis un atzīmējis vairāk nekā 2200 citātu četrās Svēto Rakstu grāmatās.Man pašam šī uzdevuma veikšana šķita patiesi aizraujoša!Vislietderīgākais man šķita tas, ka Glābējs stāsta mums par Sevi visos šajos laika periodos: Vecās Derības, Jaunās Derības un Atjaunošanas laikā, kā arī mūsdienās. Visās Svēto Rakstu grāmatās tiek stāstīts viens un tas pats un arī Stāstītājs ir viens un tas pats.

/

Es esmu ziedojis lielu daļu no saviem 92 gadiem tam, lai mācītos par Glābēju, taču tikai pa retam man ir izdevies iemācīties tik daudz, kā šo sešu nedēļustudiju laikā. Patiesībā šo studiju laikā es uzzināju par Viņu tik daudz, ka plānoju dalīties ar lielu daļu no tā, ko esmu apguvis, nākamajās uzstāšanās reizēs, kurām šobrīd gatavojos.

Uzsākot veikt šo uzdevumu, es negaidīju, ka šīs studijas palīdzēs man saņemt jaunu apliecinājumu tam, cik dievišķs bija Džozefa Smita darbs, taču tā notika! Tās atklāsmes, ko pierakstīja Džozefs Smits, un Bībelē rodamās atziņas ir apbrīnojami saskanīgas. Bija tik izglītojoši ieraudzīt to savu studiju laikā!Džozefam Smitam nepietiktu laika, lai saskaņotu savus pierakstus ar Bībeli un ievietotu mijnorādes, ņemot vērā to, cik ātri viņš pārtulkoja Mormona Grāmatu,— taču tas viss ir saskaņots!

Tādēļ tagad man ir ne vien stiprāka liecība par To Kungu un Glābēju, Jēzu Kristu, bet es esmu no jauna un visā pilnībā pārliecinājiespar to, ka tā metode, ko Džozefs Smits izmantoja Mormona Grāmatas tulkošanā, patiesi bija Dieva dāvāta.

Es saprotu, ka daži no jums, iespējams, klusībā domā, ka jums nekādā ziņā nepietiek laika tam, lai paveiktu šādu uzdevumu. Es zinu, kā jūs jūtaties. Es arī domāju tāpat: man nekādā ziņā nepietiks laika tam, lai to visu paveiktu. Man vajadzēja atgādināt sev, ka šādas domas nav ticības iedvesmotas. Ticības iedvesmota doma būtu šāda: „Es zinu, ka man tam nav laika, bet es izbrīvēšu laiku. Un es paveikšu to tajos brīžos, ko varēšu tam atvēlēt.”

Katrs no mums, uzņemoties šo uzdevumu, paveiks to savā laikā. Savās studijās es guvu lielu prieku no tā, ka varēju to visu paveikt tikai sešu nedēļu laikā. Šīs intensīvās studijas, ko es veicu salīdzinoši īsā laika periodā, palīdzēja man novērtēt Vecajā Derībā, Mormona Grāmatā, Jaunajā Derībā, kā arī Mācībā un Derībās rodamo mācību savstarpēji papildinošo raksturu.

/

Vēršoties pie tiem, kuriem šķiet, ka tiem nepietiks laika, es saku: ja jūs ziedosiet tam laiku, jūs tiksiet krietni atalgoti un jutīsieties ļoti, ļoti pateicīgipar to, kā jūsu skatījums ir mainījies, kā jūsu zināšanas ir pieaugušas un cik ļoti jūsu pievēršanās ir padziļinājusies. Es zinu, ka tā būs, jo esmu pieredzējis to visu savā personīgajā dzīvē.

Es atkārtošu to, ko minēju, uzstājoties svētbrīdī: kādudienjūs stāsieties Glābēja priekšā. Man šķiet, ka, esot Viņa svētajā klātbūtnē, jūs jutīsieties saviļņoti līdz asarām. Jums būs grūti atrast vārdus, lai pateiktos Viņam par to, ka Viņš ir samaksājis par jūsu grēkiem;ka Viņš ir piedevis jums to, ka neesat bijuši pietiekami laipnipret citiem; ka Viņš ir dziedinājis jūs no šajā dzīvē gūtajiem ievainojumiem un pieredzētajām netaisnībām. Jūs pateiksieties Viņam par to, ka Viņš ir stiprinājis jūs, lai jūs varētu paveikt neiespējamo;ka Viņš ir pārvērtis jūsu vājības spēkā, un par to, ka Viņš ir dāvājis jums iespēju – mūžīgi dzīvot kopā ar Viņu un savu ģimeni. Jūsu skatījumā Viņa identitāte, Viņa īstenotā Izpirkšana un Viņa īpašības iegūs personīgu nozīmi, kļūstot īstenas.

Taču jums nav jāgaida līdz tam brīdim. Izvēlieties būt par Viņa patiesajiem mācekļiem jau tagad!Kļūstiet par vienu no tiem, kas tik tiešām mīl Viņu, kas tik tiešām vēlas kalpot un vadīt tā, kā to darīja Viņš.Es apsolu jums: ja jūs studēsiet Viņa vārdus, jūs spēsiet arvien vairāk līdzināties Viņam. Es zinu, ka tā ir patiesība.

Noskatieties vai izlasiet prezidenta Nelsona uzrunu, ar kuru viņš uzstājās pasaules mēroga svētbrīdī jaunajiem pieaugušajiem.