Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākā prezidija Ziemassvētku vēstījums

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākā prezidija Ziemassvētku vēstījums

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir nācis klajā ar 2015. gada Ziemassvētku vēstījumu:

Mēs varam rast patiesu Ziemassvētku prieku, pievēršoties šajos svētkos Glābējam. Mēs varam paturēt Viņu savās domās un savā dzīvē, veicot to darbu, ko Viņš vēlētos, lai mēs darītu uz šīs Zemes. Sekosim Viņa piemēram, it īpaši šajā laikā, mīlot savus līdzcilvēkus un kalpojot tiem!

Ziemassvētki mudina dot, nedomājot par to, ko saņemsim pretī. Mēs varam justies laimīgi, redzot līdzcilvēku prieku. Mēs varam aizmirst par sevi, veltot laiku citiem. Mēs varam just mieru, rodot to Glābēja mācībās. Tas ir laiks, kad varam vislabāk saprast to, ka, jo vairāk mīlestības mēs izrādām, jo vairāk mīlam apkārtējos.

Ziemassvētku laikam ieskaujot mūs visā tā krāšņumā, kaut mēs tāpat kā gudrie vīri meklētu to spožo, sevišķo Ziemassvētku zvaigzni, kas vedina izmantot iespēju kalpot līdzcilvēkiem! Kaut mēs visi savā garā veiktu ceļu uz Betlēmi ar maigu, gādīgu sirdi kā mūsu dāvanu Glābējam! Un kaut ikvienam un visiem no mums būtu priekpilni Ziemassvētki!

Tomass S. Monsons
Henrijs B. Airings
Dīters F. Uhtdorfs

Temple-Square-Christmas-lights3-2015-resized.jpg