Video vēstījums no reģiona prezidija misiju, stabu, apgabalu, bīskapiju un draudžu vadītājiem