Prezidents Rasels M. Nelsons - Lieldienu uzaicinājums

Šajā lieliskajā Lieldienu svētdienā es jūs aicinu sajust prieku par vienu no visnozīmīgākajām Svēto Rakstu frāzēm: „Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies.” (Mateja 28:6.)

Šajā vēstījumā, ko sniedza eņģeļu vēstneši pie tukšā kapa, tiek paziņots, ka Tas Kungs, Jēzus Kristus, ir pārvarējis nāvi caur Viņa īstenoto Izpirkšanu un Augšāmcelšanos. Vēlāk Viņš parādījās Saviem apustuļiem un lika Saviem sekotājiem liecināt pasaulei, ka Viņš dzīvo.

Arī mēs, Tā Kunga, Jēzus Kristus, sekotāji, kuri dzīvojam pēdējās dienās, esam aicināti liecināt par Glābēja īstenoto Izpirkšanu un Augšāmcelšanos. Lieldienu svētdiena katram no mums sniedz personīgu iespēju atklāt Viņa upuri, pieņemt Viņa mācības un dalīties Viņa priekā.

Šajā īpašajā laikā es jūs mudinu meklēt iespēju dalīties liecībā par Glābēju, Jēzu Kristu. Neskatoties uz mūsu pašreizējiem apstākļiem, mēs joprojām varam dalīties priekpilnajā vēstī, ka Viņš dzīvo!

Dārgie draugi, es zinu, ka Viņš dzīvo. Un pateicoties tam, ka Viņš dzīvo, arī mēs varam iegūt „mieru šajā pasaulē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē” (M&D 59:23). #UzklausiViņu

- Prezidents Rasels M. Nelsons -