Baznīcas pravieša ieteikumi jauniešiem, kuri dzīvo nemierpilnā pasaulē

Prezidents Nelsons un viņa sieva Vendija uzstājas Lasvegasā, piedaloties jauniešu svētbrīdī

Prezidents Nelsons un viņa sieva Vendija uzstājas Lasvegasā, piedaloties jauniešu svētbrīdī

Kā jaunā paaudze varētu dzīvot daudz laimīgāk un jēgpilnāk? 2018. gada 17. februārī prezidents Rasels M. Nelsons no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas uzstājās pieaugušo jauniešu svētbrīdī, kas tik noturēts Lasvegasā, Nevadas štatā, sakot, ka daļēji uz šo jautājumu var atbildēt ar līdzību par izvairīšanos no kavēkļiem un kārdinājumiem.

Viņš uzsāka savu uzstāšanos ar līdzību, uzsverot, ka „maksimālā drošība šajā dzīvē ir atkarīga no tā, lai mēs nespertu pirmo vilinošo soli tanī virzienā, kur mums nevajadzētu iet, darot to, ko mums nevajadzētu darīt”. Pravietis paskaidroja, ka, esot cilvēcīgām būtnēm, mums visiem ir dažādas tieksmes, kas nepieciešamas mūsu izdzīvošanai. „Šīm tieksmēm nepārprotami ir izšķiroša nozīme dzīvības uzturēšanā,” viņš teica, „un ko tad dara mūsu pretinieks? Viņš uzbrūk mums, izmantojot mūsu tieksmes. Viņš kārdina mūs, lai mēs ēstu to, ko mums nevajadzētu ēst, dzertu to, ko mums nevajadzētu dzert, un mīlētu tā, kā mums nevajadzētu mīlēt!”

Uzrunājot simtiem pieaugušo jauniešu, kuri piedalījās svētbrīdī, kas tika noturēts Lasvegasas mormoņu sanāksmju namos, prezidents Nelsons ieteica tiem mācīties dzīvot mērķtiecīgi, apzinoties to, kas viņi ir, kādēļ viņi ir šeit, un to, kā pārvaldīt dievišķos likumus.

Personīgā identitāte
„Viena no svarīgākajām lietām, kas jums šajā dzīvē jāiemācās, ir apziņa par to, kas jūs patiesībā esat,” teica prezidents Nelsons. Viņš mudināja, lai klātesošie iepazītu savus vecākus, vecvecākus un citus priekštečus, izpētot savu ģenealoģiju. Viņš teica, ka pats svarīgākais ir izzināt savu patieso identitāti. „Apzinieties, ka jūs esat izredzēti Dieva dēli un meitas, kas radīti pēc Viņa paša tēla,” viņš teica.

Māsa Nelsone arī uzstājās minētajā sestdienas vakarā, sakot: „Ir pienācis laiks pārstāt salīdzināt sevi ar citiem. … Ja jūs parādīsiet Tam Kungam, ka jūs pavisam nopietni vēlaties darīt to, kālab esat nākuši šajā pasaulē, jūs redzēsiet, kas notiks. Viņš daudz ko var ļoti krasi manīt. Tā nu turieties cieši, dodoties savas dzīves braucienā – braucienā, kuram jūs esat dzimuši.”

Mērķa izzināšana
Prezidents Nelsons atgādināja klātesošajiem, ka ikviens no viņiem tika radīts noteiktam mērķim un ka ir būtiski, lai viņi rastu atbildi uz to, kādēļ viņi ir tikuši radīti. „Ja jūs kaut mazākajā mērā sajutīsiet, kā uz jums raugās Debesu Tēvs, un to, ko Viņš sagaida, lai jūs paveiktu Viņa uzdevumā, jūsu dzīve vairs nekad nebūs tāda kā iepriekš,” viņš teica.

Dievišķais likums
Prezidents Nelsons atzina – pieredze sirds ķirurga profesijā ir mācījusi viņam, ka dievišķos likumus var atklāt un pielietot atkārtoti un ka tie ir paredzami un uzticami. Viņš paskaidroja, ka tas darbojas gan zinātnes, gan reliģijas jomā. Pastāv, piemēram, tādi zinātnes likumi, kas pārvalda sirdsdarbību, un tādi reliģijas likumi, kas nosaka atklāsmju saņemšanu.

„Attiecībā uz jums visiem, kas šovakar esat šeit sanākuši, var piemērot vienu un to pašu,” teica māsa Nelsone, „lai kas arī tiktu teikts no šīs kanceles, to var pilnībā attiecināt uz ikvienu no jums, jo Svētais Gars pielāgos sacīto jūsu individuālajām vajadzībām. Kaut arī es nezinu, ko jums vajadzētu dzirdēt, Tas Kungs to zina.” Pēc tam māsa Nelsone pastāstīja, kā 24 gadu vecumā tika atcēlusi savu saderināšanos, jo bija sajutusi šādu iedvesmu, klausoties vispārējo konferenci.

Prezidents Nelsons teica: „Jo vairāk Dieva likumu jūs izzināsiet un, kas vēl svarīgāk, dzīvosiet pēc tiem, jo efektīvāk jūs varēsiet kalpot, būdami taisnīgi vadītāji.” Turpinot tādā pašā noskaņā, viņš mudināja klātesošos sekot Jēzum Kristum, dzīvojot lūgšanu un kalpošanas piepildītu dzīvi un cītīgi studējot Dieva likumus.