Frankfurte pie Mainas

Programma, kas kalpojošajiem Baznīcas locekļiem Eiropā māca, kā palīdzēt cilvēkiem krīzes laikā

Sievietes un vīrieši, kas brīvprātīgi kalpo par vadītājiem Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas draudzēs visā Eiropā, gūst labumu no programmas, kas vēršas plašumā un kurā māca, kā rīkoties situācijās ar cilvēkiem, kas piedzīvo emocionālu krīzi.

Šo programmu vada Baznīcas Eiropas reģiona Ģimenes pakalpojumu birojs. Ievadkursi un diskusiju rokasgrāmata ir pieejama 14 Eiropas valodās.

„Programma „Kalpošana krīzes apstākļos” ir evaņģēlijā balstīta pieeja, kas paredzēta psihosociāla atbalsta sniegšanai,” skaidroja elders Marks Renčers, kurš kalpoja par pilna laika brīvprātīgo Baznīcas Eiropas galvenajā mītnē Frankfurtē pie Mainas, Vācijā. Viņam bija uzdots ar vietējo garīgās veselības speciālistu palīdzību īstenot šo programmu.

„Bieži vien, sarunājoties ar kādu, kurš piedzīvo krīzi, jūs nezināt, ko teikt. Šī programma jums iemāca, ko teikt un kā attiekties pret cilvēkiem, kuri ir nonākuši grūtībās,” piebilda viņa sieva, māsa Lizbeta Renčere, licencēta psiholoģe ar doktora grādu.

Programma „Kalpošana krīzes apstākļos” palīdz draudžu vadītājiem un draudzes locekļiem sniegt palīdzību cilvēkiem, kuri piedzīvo krīzi.
Programma „Kalpošana krīzes apstākļos” palīdz draudžu vadītājiem un draudzes locekļiem sniegt palīdzību cilvēkiem, kuri piedzīvo krīzi.

Viņa norādīja, ka šie piedāvātie resursi ir paredzēti cilvēkiem, kuri kalpo, bet nav profesionāļi, un tās nolūks nav aizstāt profesionālu palīdzību. „Mūsu mērķis nav piedāvāt psihoterapiju vai terapeitisku palīdzību. Mūsu mērķis ir sniegt cilvēkiem emocionālu atbalstu, kas var novērst turpmākus postījumus,” sacīja māsa Renčere.

Eiropa dažos pēdējos gados ir piedzīvojusi vairākas krīzes situācijas – postošus plūdus, bēgļus no Ukrainas, kuri meklē drošu patvērumu. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas brīvprātīgajiem tiecoties palīdzēt grūtībās nonākušajiem, programma „Kalpošana krīzes apstākļos” ir tikusi ļoti novērtēta. „Mēs esam saņēmuši daudz atsauksmju no bīskapiem un Palīdzības biedrības prezidentēm, kas saka, ka viņi vēlētos, kaut šī programma viņiem būtu bijusi agrāk,” atceras elders Renčers.

2021. gada septembrī Terēza Raposo vadīja šī projekta izmēģinājumu Eiropā, strādājot ar trim draudzēm Lisabonas stabā. Ģimenes pakalpojumu biroja padomniecei ir daudzu gadu pieredze darbā ar Sarkano Krustu Lisabonā.

Pēc apmācības saņemšanas vietējie vadītāji pastāstīja, ka programmai bija būtiska loma, lai palīdzētu viņiem būt pārliecinātākiem, strādājot ar baznīcas locekļiem, kuri izjūt emocionālus pārdzīvojumus. Precīzāk sakot, viņi jutās labāk sagatavoti viņus uzklausīt, saprast viņu emocijas un sniegt cerību.

Pagājušajā gadā brīvprātīgajiem, kuri piedalījās plūdu seku likvidēšanā, tika piedāvātas īsas informatīvas nodarbības. Četrdesmit četru lappušu diskusiju rokasgrāmata, kas pieejama albāņu, horvātu, dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, itāļu, norvēģu, portugāļu, rumāņu, spāņu un zviedru valodā, tiek nosūtīta kalpojošajiem Baznīcas locekļiem un draudzēm pēc pieprasījuma. Turklāt Ģimenes pakalpojumu biroja konsultanti ir gatavi sniegt ievadapmācības vietējā mērogā vadītājiem, Baznīcas locekļiem vai brīvprātīgajiem.