Semināru cikls „Jaunie precētie pāri”, vada elders un māsa Okumuri

Pāris

Jaunie precētie pāri un jaunie vecāki tiek aicināti uz eldera un māsas Okumuru semināru ciklu „Jaunie precētie pāri”.

Zoom saite: https://churchofjesuschrist.zoom.us/j/2073847926

Semināri notiek Angļu un Krievu valodās.

Semināru grafiks un tēmas:

31. oktobrī plkst. 10.00-11.30 (pēc Latvijas laika) 1. seminārs. Emocionālā izturība laulībā. Dusmu pārvarēšana.

14. novembrī plkst. 10.00-11.30 (pēc Latvijas laika) 2. seminārs. Bērnu izglītošana. Izpratne par bērnu attīstību.

21. novembrī plkst. 10.00-11.30 (pēc Latvijas laika) 3. seminārs. Problēmu risināšana. Kaitīgu ieradumu pārvarēšana.

28. novembrī plkst. 10.00-11.30 (pēc Latvijas laika) 4. seminārs. Kā efektīvi kalpot VĪRAM/SIEVAI. Veselīgu attiecību veidošana.

12. decembrī plkst. 10.00-11.30 (pēc Latvijas laika) 5. seminārs. Emocionālā labsajūta. Veselīgi domāšanas veidi. (Emocionālā stabilitāte).

19. decembrī plkst. 10.00-11.30 (pēc Latvijas laika) 6. seminārs. Emocionālā labsajūta (2. daļa). Stresa un trauksmes pārvaldīšana. Izpratne par skumjām un depresiju.

Okomuru pāris