Svētdienas skola. Ev.pam. - Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

Svētdienas skola - Evaņģēlija principi (Rīgas 1. draudze)

Svētdienas skolas stundas evaņģēlija principu apgūšanai visiem pieaugušiem interesentiem un Baznīcas locekļiem, kas ir kristījušies Baznīcā mazāk kā gadu.

Janvāris

Dat.  Nod.   Stundas tēma
03.    1. nod. Mūsu Debesu Tēvs
10.    2. nod. Mūsu Debesu ģimene
17.    3. nod. Jēzus Kristus - mūsu izraudzītais vadonis un glābējs
24.    4. nod. Izvēles brīvība
31.    5. nod. Radīšana


Februāris

Dat.  Nod.   Stundas tēma
07.    6. nod. Ādama un Ievas Krišana
14.    7. nod. Svētais Gars
21.    8. nod. Lūgšana mūsu Debesu Tēvam
28.    9. nod. Dieva pravieši

Marts

Dat.  Nod.    Stundas tēma
06.    10. nod. Svētie Raksti
13.    11. nod. Kristus Dzīve
20.    12. nod. Izpirkšana
27.    13. nod. Priesterība

Aprīlis

Dat.  Nod.    Stundas tēma
03.    14. nod. Priesterības struktūra
10.                  Vispārējās konferences skatīšanās
17.    15. nod. Tā Kunga derības ļaudis
24.    16. nod. Jēzus Kristus baznīca senatnē

Maijs

Dat.  Nod.    Stundas tēma
01.    17. nod. Jēzus Kristus baznīca mūsdienās
08.    18. nod. Ticība Jēzum Kristum
15.    19. nod. Grēku nožēlošana
22.    20. nod. Kristīšana
29.    21 .nod. Svētā Gara dāvana


Jūnijs

Dat.  Nod.    Stundas tēma
05.    22. nod. Gara dāvanas
12.    23. nod. Svētais vakarēdiens
19.    24. nod. Sabata diena
26.    25. nod. Gavēnis

Jūlijs

Dat.  Nod.    Stundas tēma
03.    26. nod. Upuris
10.    27. nod. Darbs un personīgā atbildība
17.    28. nod. Kalpošana
24.    29. nod. Tā Kunga veselības likums
31.    30. nod. Žēlsirdība


Augusts

Dat.  Nod.    Stundas tēma
07.    31. nod. Godīgums
14.    32. nod. Desmitā tiesa un ziedojumi
21.    33. nod. Misionāru darbs
28.    34. nod. Savu talantu izkopšana

Septembris

Dat.  Nod.    Stundas tēma
04.    35. nod. Paklausība
11.    36. nod. Ģimene var būt mūžīga
18.    37. nod. Ģimenes atbildība
25.    38. nod. Mūžīgā laulība

Oktobris

Dat.  Nod.    Stundas tēma
02.    39. nod. Šķīstības likums
09.                  Vispārējās konferences skatīšanās
16.    40. nod. Tempļa darbs un ģimenes vēsture
23.    41. nod. Pēcnāves garu pasaule
30.    42. nod. Israēla nama sapulcināšana


Novembris

Dat.  Nod.    Stundas tēma
06.    43. nod. Otrās atnākšanas zīmesa
13.                  Apgabala konference
20.    44. nod. Jēzus Kristus Otrā Atnākšana
27.    45. nod. Tūkstošgade

Decembris

Dat.  Nod.    Stundas tēma
04.    46. nod. Pēdējā tiesa
11.    47. nod. Paaugstināšana
18.    00. nod. Noslēguma stunda