Svētdienas skola - Mormona Grāmata (Rigas 1. draudze)

Svētdienas skola - Mormona Grāmata (Rigas 1. draudze)

Svētdienas skolas stundas Mormona Grāmatas apgūšanai visiem pieaugušiem Baznīcas locekļiem, kas ir kristījušies Baznīcā vairāk kā gadu.

Janvāris

Dat.  St.    Stundas tēma       
03.    1. st. “Mūsu reliģijas noslēgakmens”     
10.    2. st. “Visas lietas saskaņā ar Viņa gribu”        
17.    3. st. Vīzija par dzīvības koku        
24.    4. st. “Lietas, ko es redzēju, kamēr es biju aiznests prom garā”
31.    5. st. “Dzirdēt patiesību un paklausīt tai”


Februāris

Dat.  St.    Stundas tēma      
07.    6. st. “Brīvi izvēlēties brīvību un mūžīgo dzīvi”        
14.    7. st. “Es zinu, kam es esmu uzticējies”        
21.    8. st. “Ak, cik liela ir mūsu Dieva labestība”        
28.    9. st. “Mana dvēsele priecājas par Jesajas vārdiem”

Marts

Dat.  St.     Stundas tēma        
06.    10. st. “Viņš aicina visus nākt pie Sevis”        
13.    11. st. “Virzīties uz priekšu ar nelokāmību Kristū”        
20.    12. st. “Meklējiet pēc Dieva valstības”        
27.    13. st. Līdzība par eļļas kokiem       

Aprīlis

Dat.  St.     Stundas tēma     
03.    14. st. “Ar gudru nodomu”           
10.                Vispārējās konferences skatīšanās    
17.    15. st. “Mūžīgi parādā savam Debesu Tēvam”
24.    16. st. “Jūs tiksit saukti par Kristus bērniem”

Maijs

Dat.  St.     Stundas tēma       
01.    17. st. “Gaišreģis ... kļūst par lielu labumu saviem līdzcilvēkiem”        
08.    18. st. “Dievs pats ... atpestīs Savu tautu”        
15.    19. st. “Neviens tos nevarēja atbrīvot, kā vien Tas Kungs”        
22.    20. st. “Manai dvēselei vairs nesāp”        
29.    21. st. “Alma ... sprieda taisnīgu tiesu” 


Jūnijs

Dat.  St.     Stundas tēma        
05.    22. st. “Vai jūs savā izskatā tiecaties pēc līdzības Viņam?”        
12.    23. st. “Vairāk kā viens liecinieks”        
19.    24. st. “Dod mums spēku, atbilstoši mūsu ticībai ... Kristū”      
26.    25. st. “Viņi mācīja ar Dieva spēku un pilnvarām”

Jūlijs

Dat.  St.     Stundas tēma     
03.    26. st. “Pievērsti Tam Kungam”        
10.    27. st. “Viss norāda uz to, ka ir Dievs”         
17.    28. st. “Vārds ir Kristū, lai nāktu glābšana”        
24.    29. st. “Pievērs ausi maniem vārdiem”
31.    30. st. “Diženā laimes iecere”


Augusts

Dat.  St.     Stundas tēma       
07.    31. st. “Stingrs ticībā Kristum”        
14.    32. st. “Viņi ... precīzi izpildīja katru pavēles vārdu”        
21.    33. st. “Drošs pamats”
28.    34. st. “Kā jūs varējāt aizmirst savu Dievu?”

Septembris

Dat.  St.     Stundas tēma      
04.    35. st. “Nožēlojiet grēkus un atgriezieties pie Tā Kunga”
11.    36. st. “Rīt es nākšu pasaulē”
18.    37. st. “Katru, kas nāks, to Es pieņemšu”
25.    38. st. “Kas bijis, ir pagājis, un viss ir tapis jauns”

Oktobris

Dat.  St.     Stundas tēma         
02.    39. st. “Un tagad lūk, Mans prieks ir pilnīgs”
09.                Vispārējās konferences skatīšanās    
16.    40. st. “Tad Es tos savākšu”
23.    41. st. “Viņš izskaidroja tiem visas lietas”
30.    42. st. “Šis ir Mans evaņģēlijs”


Novembris

Dat.  St.     Stundas tēma       
06.    43. st. “Kā gan varējāt jūs pamest Tā Kunga ceļus?”
13.                Apgabala konference   
20.    44. st. “Es runāju uz jums, it kā jūs būtu klāt”  
27.    45. st. “Nekad cilvēks nav ticējis Man tā, kā tu”

Decembris

Dat.  St.     Stundas tēma         
04.    46. st. “Ar ticību viss tiek piepildīts”
11.    47. st. “Lai turētos tos uz pareizā ceļa”
18.    48. st. “Nāciet pie Kristus”
25.    00. st. Noslēguma stunda