Aicinājums

2019. gada nogalē Latvijā tika aicināts pirmais Baznīcas patriarhs. Šo būtisko aicinājumu kā lielu pagodinājumu uzņēmās pildīt Gvido Senkāns.