Arhīvs

Esiet laipni aicināti pievienoties Rīgas draudžu dievkalpojumiem zoom translācijās.
Palīdzība zemestrīcē cietušajiem pārsniedz 5 miljonus ASV dolāru
ALAICĪGĀ SAGATAVOTĪB
Ziemeļeiropas reģiona vadība
Kā tu #UzklausiViņu? Māsa Džoja D. Džounsa stāsta, ka mēs varam saņemt vadību no Tā Kunga, lai palīdzētu citiem, ja mēs uzklausām Viņu.
Tiešsaistes pasākums par karjeras izvēli jauniešiem un jaunajiem pieaugušajiem
19. decembrī plkst. 13:00 pēc Latvijas laika visiem Austrumeiropas reģiona jauniešiem būs iespēja tiešsaistē apmeklēt sanāksmi par templi.
5. decembris, Eiropas Austrumu reģiona pasākums
Kad piedzima Jēzus Kristus, eņģeļi paziņoja: „Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts” (Lūkas 2:14). Šajos Ziemassvētkos šis apsolījums joprojām ir spēkā. Katru dienu mīlot un kalpojot tā, kā to darīja Jēzus, mēs varam noslēgt 2020. gadu uz cerīgas nots.
Jaunie precētie pāri un jaunie vecāki tiek aicināti uz eldera un māsas Okumuru semināru ciklu „Jaunie precētie pāri”.
Uzskaitīt mūsu svētības ir daudz labāk, nekā uzskaitīt mūsu problēmas. Neatkarīgi no mūsu situācijas, pateicības izrādīšana par mums sniegtajām privilēģijām ir unikālas un iedarbīgas zāles ar paliekošu ietekmi.
Jēzus Kristus dzīvoja pateicībā Dievam. Jūs varat sekot Viņa piemēram, atzīstot savas svētības un izsakot pateicību.