Baznīcas vēsture

14. septembrī 3 no rīta pēc Latvijas laika notiks tiešsaistes tikšanās pasākums ar elderu un māsu Rasbandiem. Viņi atbildēs uz jautājumiem un dalīsies atziņās par Atjaunošanu un jauno Atjaunošanas vēstījumu.
Grāmatas „Svētie” otrais sējums ir stāsts par Jēzus Kristus Baznīcu pēdējās dienās.
Mēs esam Atjaunošanas darba turpinātāji tikpat lielā mērā, kā Džozefs ir tā aizsācējs.