Baznīcas vēsture

    Grāmatas „Svētie” otrais sējums ir stāsts par Jēzus Kristus Baznīcu pēdējās dienās.
    Mēs esam Atjaunošanas darba turpinātāji tikpat lielā mērā, kā Džozefs ir tā aizsācējs.