Jēzus Kristus

    Svētajos Rakstos ir minēts ļoti maz tādu svētu gadījumu, kad ir atskanējusi Dieva Tēva balss.  Tādēļ, kad Viņš ko saka, mums patiešām ir jāieklausās.
    Mēs esam Atjaunošanas darba turpinātāji tikpat lielā mērā, kā Džozefs ir tā aizsācējs.
    Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, Vecās Derības Jehova un Jaunās Derības Mesija. Viņš nomira un augšāmcēlās un tagad dzīvo godībā, kopā ar mūsu Mūžīgo Tēvu.