Latvijas apgabala tempļa nedēļas

Tempļa brauciens ir atcelts saistībā ar ārkārtas situāciju, kas ir izsludināta Latvijā, kā arī koronavīrusa epidēmijas uzliesmojumu Zviedrijā, un pasaulē.
Nedēļu saraksts grupu braucieniem uz Stokholmas templi 2020. gadā.