Reģiona vadības vēstījums

Katru nedēļu mums tiek dota iespēja apdomāt derības, ko esam noslēguši ar Dievu. Cienīgi pieņemot Svēto Vakarēdienu, mēs no jauna apņemamies un cenšamies vienmēr atcerēties Jēzu Kristu un uzņemties Viņa vārdu.
Pirms mani aicināja par reģiona Septiņdesmito, es saskāros ar vienu no grūtākajiem posmiem savā ticības ceļojumā.
Mēs varam padarīt sabata dienu par svēta prieka dienu, kalpojot citiem, it īpaši tiem, kuri nejūtas labi, vai arī tiem, kuri jūtas vientuļi vai kuriem ir kādas vajadzības.
Vairāk kā 700 jauno pieaugušo caur sponsorētu kalpošanas konferenci kalpo kā brīvprātīgie Speciālajās olimpiskajās spēlēs Berlīnē
Es patiesi ticu, ka Tas Kungs mīl pateicīgus cilvēkus, un mēs tiksim vēl vairāk svētīti ar to, kas mums ir vajadzīgs, ja būsim pateicīgi
Kad mēs ar pateicību un priecīgām gaidām gatavojamies, vēršot savu sirdi pie Tā Kunga, lai Viņš to pieņemtu un aizzīmogotu Saviem augstajiem nolūkiem, vispārējās konferences var kļūt par vienu no gada lieliskākajiem notikumiem.
Es aicinu jūs visus sākt pierakstīt gadījumus, kad Tā Kunga roka ir jūs vadījusi. Pierakstiet arī sen notikušus atgadījumus, cik vien tālu pagātnē varat atcerēties
„Varbūt, ka šo tempļu celtniecība un uzturēšana nemainīs jūsu dzīvi, taču to pavisam noteikti mainīs templī pavadītais laiks.”
Es zinu, ka Viņa Dēls, Jēzus Kristus, izpirka mūsu grēkus. Es apsolu jums, ka, lūdzot Dievu, studējot Svētos Rakstus, kalpojot citiem, slēdzot derības ar To Kungu un liecinot par Viņu, jūs vēl labāk iepazīsiet savu Glābēju Jēzu Kristu.
Mēs visi esam brāļi un māsas, ikviens ir mīlošā Debesu Tēva bērns. Viņa Dēls, Tas Kungs Jēzus Kristus, aicina ikvienu nākt pie Viņa
Ir vēl viena dievišķa un nemainīga patiesība, un tā ir šāda: Kristus, mūsu Brālis un Glābējs, izpirka visas cilvēces pārkāpumus — par katru cilvēku, neskatoties uz valsti, no kuras viņš nāk, rasi vai pārliecību
Kristus ir „labākas derības starpnieks”. Šī derība ļauj izpildīt taisnīguma un žēlastības prasības.