Sākumskola

Bērnu un jauniešu programma ir vērsta uz to, lai palīdzētu katram bērnam un jaunietim sekot Glābēja piemēram. Tā aizstāj visas esošās pasākumu un sasniegumu programmas.
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vadītāji ir tikuši informēti par jaunas pasaules mēroga programmas ieviešanu Baznīcas bērniem un jauniešiem.