Svētie Raksti

Mormona Grāmata ir Dieva vārds — līdzīgi Bībelei. Tie ir Svētie Raksti, kuru stils un saturs ir līdzīgs Bībelei. Abās šajās grāmatās ir ietverta Dieva vadība, kā tā atklāta praviešiem, kā arī dažādu civilizāciju reliģiskās vēstures pieraksti.
'Mācība un Derības' ir Svēto Rakstu grāmata, kas satur no Tā Kunga dotas atklāsmes pravietim Džozefam Smitam un dažiem citiem mūsdienu praviešiem.
Īss ievads tajā, kas ir Bībele un par pieejamajiem materiāliem tās studēšanai.
Mācība un Derības; Dārgā Pērle