Vietējās ziņas

Klausieties elderu un māsu Renlandus uzrunājam jaunos pieaugušos visā pasaulē par vēsturiskajiem un personīgajiem stāstiem, kas atrodami „Svētie, 3. sējums: Drosmīgi, cēli un neatkarīgi”.
Svētdien, 2022. gada 12. jūnijā, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, elders Dīters F. Uhtdorfs, runās īpašā pārraidē — „Mācīšana pēc Glābēja parauga”.
Sievietes un vīrieši, kas brīvprātīgi kalpo par vadītājiem Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas draudzēs visā Eiropā, gūst labumu no programmas, kas vēršas plašumā un kurā māca, kā rīkoties situācijās ar cilvēkiem, kas piedzīvo emocionālu krīzi.
Divpadsmit nodarbībās tiek apvienotas izglītojošas, garīgas un ārstnieciskas metodes, kas palīdz atveseļoties. Galvenā uzmanība šajā programmā tiek pievērsta Glābējam Jēzum Kristum un Viņa veiktās Izpirkšanas dziedinošajam spēkam.
Viņš saka, ka viņi ir labestības, apņēmības un gaismas piemērs pasaulei
Lai pielāgotos Baznīcas nosaukuma pareizai lietošanai, bezvadu tīkls sanāksmju namos un citās Baznīcas telpās tiks mainīts no „LDSAccess” uz „Liahona”.
Latvijas apgabalā tika aicināts jauns apgabala prezidijs. Šis prezidijs plāno Baznīcas darbu un īsteno Baznīcas pārraudzību visā Latvijā un tās draudzēs.
2019. gada nogalē Latvijā tika aicināts pirmais Baznīcas patriarhs. Šo būtisko aicinājumu kā lielu pagodinājumu uzņēmās pildīt Gvido Senkāns.
Augusta vidū Liepājas draudzē notika Baznīcas pionieru dienai veltīts pasākums. To apmeklēja aptuveni 50 cilvēku, kuru starpā bija gan draudzes locekļi, gan viesi.
Šī dzīve ir laiks, lai sagatavotos satikt Dievu (Almas 34:32). Kā mums veicas? Vai mēs mērķtiecīgi gatavojamies, pastāvīgi tiecoties pilnveidoties un garīgi augt?
Kas es esmu? No kurienes es nāku? Kas notiks, kad pienāks mana nāves diena? Kas man jādara šajā dzīvē? Kāpēc? Tie ir jautājumi, pie kuriem ikviens no mums savā dzīvē kaut kad ir aizdomājies vai arī aizdomāsies.
2014. gada 10.-11. maijā Imantas draudzes namā Rīgā notika Baltijas misijas jauniešu pavasara mini-konference „Nāciet pie Kristus caur ģimenes vēstures darbu un kalpošanu templī”. Šis pasākums tika rīkots ar mērķi ─ motivēt jauniešus veikt ģimenes vēstures darbu, apmeklēt templi un kādudien slēgt tempļa laulības.