Visi raksti

Konference norisināsies tiešsaistē no 30. jūlija līdz 1. augustam. Mēs aicinām jaunos neprecētos pieaugušos no visām Eiropas Austrumu reģiona valstīm piedalīties šajā konferencē.
Zinot, ka mūsu ēdamgalds svētdienā kļūs par Svētā Vakarēdiena galdu, mēs abi sestdienā īpašas rūpes pievēršam tam, lai mūsu māja būtu tīra un kārtīga. Mans vīrs AR PRIEKU loka veļu un sūc putekļus. Un es priecājos, ka varu rast prieku viņa priekā!
Viņš ir bijis kopā ar mani visdrūmākajos brīžos, spēcinot manu garu dienu pēc dienas vai dažkārt stundu pa stundai. Kāpēc gan Viņš ir bijis kopā ar mani?
Māsa Džīna B. Bingema uzklausa Jēzu Kristu caur sirsnīgu pārliecību, ka viņa rīkojas pareizi.
Sakarā ar to, ka ir paplašinājušās iespējas, kā var turpināt savas dzimtas koka pētījumus, tiks piedāvāti ZOOM semināri par dažādām tēmām, kas vērstas uz sava dzimtas koka veidošanu, ja senči dzīvojuši un jāmeklē Latvijā.
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca māca, ka ģimenes ir svēta Dieva ieceres daļa. Tās ir stipras sabiedrības pamats.
Māsa Bonija H. Kordone un māsa Šerona Jūbenka iesūtīja video, cerot, ka māsas Eiropas Austrumu reģionā varēs saņemt šos vēstījumus un sajust viņu mīlestību.
Prezidents Rasels M. Nelsons sniedz mierinošu vēsti laikā, kad turpinās centieni aizsargāt mūsu kopienas no COVID-19 pandēmijas. Viņš runā par mieru, kas gūstams tikai caur Jēzu Kristu.
Kā es varu uzklausīt Viņu? Svētajos Rakstos Dievs ir vairākkārt iepazīstinājis Savu Dēlu Jēzu Kristu ar īpašu uzaicinājumu „uzklausīt Viņu”. Kā mēs sadzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs varam uzklausīt Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss, un vai mēs varam būt droši, ka to sadzirdam?
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir izziņojis par pastāvīgu pasaules mēroga projektu īstenošanu COVID-19 pandēmijas radīto problēmu risināšanā.
2020. gada 1. augustā stāsies spēkā tālāk sniegtās izmaiņas attiecībā uz Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Austrumeiropas reģiona prezidiju.
Šajā lieliskajā Lieldienu svētdienā es jūs aicinu sajust prieku par vienu no visnozīmīgākajām Svēto Rakstu frāzēm: „Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies.”