Visi raksti

Prezidents Rasels M. Nelsons sniedz mierinošu vēsti laikā, kad turpinās centieni aizsargāt mūsu kopienas no COVID-19 pandēmijas. Viņš runā par mieru, kas gūstams tikai caur Jēzu Kristu.
Kā es varu uzklausīt Viņu? Svētajos Rakstos Dievs ir vairākkārt iepazīstinājis Savu Dēlu Jēzu Kristu ar īpašu uzaicinājumu „uzklausīt Viņu”. Kā mēs sadzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs varam uzklausīt Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss, un vai mēs varam būt droši, ka to sadzirdam?
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir izziņojis par pastāvīgu pasaules mēroga projektu īstenošanu COVID-19 pandēmijas radīto problēmu risināšanā.
2020. gada 1. augustā stāsies spēkā tālāk sniegtās izmaiņas attiecībā uz Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Austrumeiropas reģiona prezidiju.
Šajā lieliskajā Lieldienu svētdienā es jūs aicinu sajust prieku par vienu no visnozīmīgākajām Svēto Rakstu frāzēm: „Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies.”
Dievam „ir visa vara, visa gudrība un visa sapratne, Viņš izprot visas lietas, un Viņš ir žēlastības pilna Būtne, līdz pat to glābšanai, kas nožēlos grēkus un ticēs Viņa Vārdam”
Svētajos Rakstos Dievs vairākkārt ir stādījis priekšā savu Dēlu, Jēzu Kristu, ar īpašu uzaicinājumu – „uzklausi Viņu”. Šeit ir četri veidi, kā mēs varam uzklausīt Viņu. #UzklausiViņu
Prezidents Nelsons aicināja ikvienu pasaules iedzīvotāju atkal gavēt un lūgt Dievu, lai gūtu atvieglojumu no COVID-19. Šis globālais gavēnis notiks Lielajā Piektdienā, 2020. gada 10. aprīlī.
2020. gada 4.-5. aprīlī Soltleiksitijā tiks noturēta 190. ikgadējā konference. Šeit pieejami skatīšanās laiki un interneta vietnes.
Tā kā lielas draudzes šobrīd nevar pulcēties, šī konference noritēs citādi. Taču patiesība, ka Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs un Pestītājs un ka Viņa evaņģēlija pilnība ir atjaunota uz Zemes, — tiks mācīta kā vienmēr.
Prezidents Rasels M. Nelsons aicina cilvēkus visā pasaulē 2020. gada 29. martā gavēt par to, lai atbrīvotos no COVID-19 pandēmijas.
Pateicoties riteņbraukšanai, es esmu guvusi vērtīgas mācības. Viena no šīm īpašajām mācībām ir likusi man teju ik dienu domāt par to, kurā virzienā es raugos un kurp es dodos.