Visi raksti

2019. gada nogalē Latvijā tika aicināts pirmais Baznīcas patriarhs. Šo būtisko aicinājumu kā lielu pagodinājumu uzņēmās pildīt Gvido Senkāns.
Mēs esam Atjaunošanas darba turpinātāji tikpat lielā mērā, kā Džozefs ir tā aizsācējs.
Ja mēs gribam virzīties uz priekšu, mums ir JĀRAUGĀS uz priekšu.
Olgas Vaivodes liecība
Mans uzaicinājums jums 2020. gadā Prezidents Rasels M. Nelsons
Nedēļu saraksts grupu braucieniem uz Stokholmas templi 2020. gadā.
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir nācis klajā ar šo 2019. gada Ziemassvētku vēstījumu
Prezidenta Rasela M. Nelsona kalpošana Dienvidaustrumāzijā 2019. gadā
Vēstule neprecētai māsai
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir izlaidusi jaunu un skaistu Jēzus Kristus piedzimšanas stāsta video.
Tiek uzsvērta bīskapa loma un atsaukti bīskapijas līmeņa Jauno vīriešu prezidiji
Visi Baznīcas locekļi un interesenti ir aicināti piedalīties Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas 189.-tajā pusgada vispārējā konferencē.