Vadītāji aicina sekot Kristum ik dienu

Vadītāji aicina sekot Kristum ik dienu

Šī gada sākumā Austrumeiropas reģiona prezidijs nāca klajā ar vēstījumu „Sekojiet Man!”, kas tika izsniegts visiem šī reģiona Baznīcas locekļiem, aicinot sekot Kristum un Viņa mācībām katru savas dzīves dienu.

Vēstījuma pavadvēstulē tika teikts: „Mēs esam lūguši un centušies saprast, kā vislabāk stiprināt Baznīcu un veicināt tās izaugsmi visās Eiropas Austrumu reģiona valstīs. Domājot par šo jautājumu, mēs esam apspriedušies ar mūsu reģiona Septiņdesmitajiem, mūsu stabu prezidijiem, mūsu misiju prezidentiem, kā arī Palīdzības biedrības, Jauno sieviešu un Sākumskolas organizāciju prezidentēm. Tas Kungs ir iedvesmojis mūs, atklādams, ka Baznīca šajā pasaules daļā uzplauks, ja mēs stiprināsim mūsu ticību, kļūsim mīlošāki un vienotāki gan kā atsevišķi Baznīcas locekļi, gan kā ģimenes un draudzes. Tas sniegs mums arī lielāku prieku un mieru kā Tā Kunga ļaudīm.

Vēstulei mēs esam pievienojuši dokumentu „Sekojiet Man!”, kur izklāstīts evaņģēlijā centrētas dzīves modelis, kas var palīdzēt mums koncentrēties uz tuvošanos Dievam un cits citam. Tas izriet no Kristus un mūsdienu apustuļu un praviešu mācībām. Mēs aicinām Jūs dalīties tajā ar visiem Baznīcas locekļiem. Mēs ticam, ka tie, kuri visā pilnībā pieņems garīgos mērķus, kas izklāstīti šajā dokumentā, saņems lielāku mieru, gaismu un prieku savā dzīvē. Baznīca kļūs arvien varenāka, un mūsu draudzes tiks piepildītas ar mīlestību un mieru.”

Janvārī katrā no Latvijas draudzēm notika apspriedes par šo garīgo mērķu integrēšanu Baznīcas locekļu dzīvē. Visiem tika izdalītas brošūras „Sekojiet Man!” ar konkrēto mērķu aprakstu un lielāki šī dokumenta eksemplāri, ko piekārt pie sienas katrās mājās.

2016. gada mērķi

„Nāciet pie Kristus un topiet pilnveidoti Viņā”

Es katru dienu:

     ◦ lūgšu Debesu Tēvu, izsakot pateicību un tiecoties pēc vadības;
     ◦ tiekšos pēc gaismas un zināšanām, studējot Svētos Rakstus;
     ◦ atcerēšos Glābēja dzīvi un derības, ko esmu noslēdzis;
     ◦ veltīšu laiku ģimenes lūgšanām un Svēto Rakstu studijām;
     ◦ centīšos dzīvot tā, lai būtu svētā tempļa svētību cienīgs.           

Katru nedēļu mēs ar ģimeni:

     ◦ noturēsim ģimenes mājvakarus;
     ◦ sagatavosimies sabata dienai un ievērosim to.

„Uzmeklējiet jērus, ganiet avis”

Visu nākamo gadu es:

     ◦ aicināšu citus uz Baznīcas sanāksmēm un pasākumiem;
     ◦ dalīšos Mormona Grāmatā ar draugiem un paziņām;
​     ◦ mīloši pievērsīšos tiem, kuri vairs nav aktīvi Baznīcā.

„Vienas sirds un viena prāta”

Es pats personīgi:

     ◦ izrādīšu mīlestību pret savu sievu vai vīru un centīšos būt vienots ar savu ģimeni;
     ◦ atturēšos no kritizēšanas, strīdiem, baumošanas vai ļauna runāšanas;
     ◦ ​palīdzēšu visiem, kuri apmeklē Baznīcu, justies pieņemtiem, mīlētiem un novērtētiem.

[gallery:63061577400237883770-lav-lv]