Vai manā dzīvē darbojas Jēzus Kristus īstenotā grēku Izpirkšana?

Mārtiņa Birkenfelda liecība

Vai manā dzīvē darbojas Jēzus Kristus īstenotā grēku Izpirkšana?

Kad es satiku misionārus un sāku mācīties par Jēzus Kristus atjaunoto Baznīcu, misionāri man iemācīja lūgt Dievu. Es jau biju dažkārt lūdzis Dievu savā bērnībā, taču misionāri man iemācīja lūgt Debesu Tēvu Viņa Dēla Jēzus Kristus Vārdā. Tas man ir palīdzējis izprast Jēzus Kristus īstenoto Starpnieka un Grēku Izpircēja lomu. 

 

Tā kā es katru dienu lūdzu Dievam piedošanu par saviem grēkiem un kļūdām, es esmu pārliecinājies par to, ka grēku nožēlošana ir liela dāvana no Dieva. Grēku nožēlošana ir iespējama tāpēc, ka Jēzus Kristus izpirka mūsu grēkus, ciešot par tiem neiedomājamas mokas. Lūdzot Dievam piedošanu par konkrētiem grēkiem, es esmu sajutis atvieglojumu. Tāpēc es zinu, ka manā dzīvē tik tiešām darbojas Jēzus Kristus veiktā grēku izpirkšana. Es vēlētos minēt kādu piemēru.

 

Mūsu  ģimene jau kādu laiku nav bijusi templī. Tas man ir licis lūgt Dievam piedošanu par saviem grēkiem un lūgt Viņa palīdzību tempļa apmeklēšanā. Nesen es sajutu iedvesmu apmeklēt templi 2018. gada oktobrī. Sākot meklēt iespējas, kā mēs varētu doties uz templi, mēs atklājām, ka varam iegādāties prāmja biļetes ar 50% atlaidi. Debesu Tēvs man ne vien piedeva, bet arī sagatavoja ceļu Viņa svētā nama apmeklēšanai. Par to es esmu Viņam bezgalīgi pateicīgs.

 

Es vēlētos dalīties arī kādā Svēto Rakstu pantā no Mormona Grāmatas: „Kad vien Mani ļaudis nožēlos grēkus, Es piedošu tiem viņu pārkāpumus pret Mani.” Paldies Dievam par Viņa milzīgo labestību un žēlastību!