Vispārēji jautājumi

Vispārēji jautājumi

Tavs Debesu Tēvs vēlas, lai tu būtu laimīgs/a. Grēks jeb slikta rīcība dara cilvēkus nelaimīgus, jo “bezdievība nekad nav bijusi laime” (Mormona Grāmata, Almas 41:10). Caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu Debesu Tēvs ir nodrošinājis ceļu, lai tu varētu nožēlot grēkus un saņemt piedošanu par nepareizām rīcībām.
Lai nožēlotu grēkus, nepieciešams:


 • atzīties savos grēkos Dievam;
 • just par saviem grēkiem patiesu nožēlu;
 • lūgt Dievam piedošanu;
 • darīt visu, ko vari, lai izlabotu problēmas, kas radušās tavas rīcības dēļ;
 • novērsties no saviem grēkiem un tos neatkārtot.

Caur Kristus veikto Izpirkšanu patiesa grēku nožēlošana sniedz piedošanu un lielāku mieru šajā dzīvē. Tā sagatavo tevi dzīvot kopā ar tavu Debesu Tēvu pēc šīs dzīves.

Mormoņi ir izplatīs Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļu neoficiāls apzīmējums. Mormoņus šādi dēvē saistībā ar Mormona Grāmatu, kas papildus Bībelei tiek atzīta par Svētajiem Rakstiem. Pravietis vārdā Mormons saskaņā ar atklāsmi saīsināja un apkopoja daudzu seno praviešu rakstus vienā sējumā, tādēļ grāmata tika nosaukta viņa vārdā. Mormona Grāmata ir zīmīgākā atšķirība starp Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem un citu konfesiju pārstāvjiem, kas tic Jēzum Kristum.

Baznīcu neoficiāli dēvē arī par Mormoņu baznīcu. Šo apzīmējumu 'mormonis' dažkārt attiecina arī uz cilvēku, kurš nav Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas loceklis, tomēr kurš atzīst Mormona Grāmatu par Svētajiem Rakstiem. Par mormoņiem nereti mēdijos kļūdaini dēvē arī cilvēkus, kas piekopj daudzsievību.

Nereti apzīmējums 'mormonis' vai 'mormoņi' tiek lietoti ar negatīvu pieskaņu, taču visbiežāk tas saistīts ar cilvēku neinformētību par baznīcu, tās mācībām. Daudzviet pasaulē, kur baznīcu un tās locekļus jau pazīst, cilvēkiem šis vārds saistās ar uzticamiem, godīgiem cilvēkiem, kas nelieto alkoholu, tabaku un kafiju, kas tic Jēzum Kristum un patiesi cenšas dzīvot saskaņā ar Viņa mācībām.

Mūsu galvenā baznīcas sanāksme tiek saukta par Svētā Vakarēdiena sanāksmi. Šī sanāksme notiek mūsu lūgšanu namos svētdienās, un tās ilgums ir aptuveni 70 minūtes. Visi ir laipni lūgti to apmeklēt. Ierasts, ka uz šo sanāksmi ierodas ģimenes, un mēs esam pieraduši, ka sanāksmē piedalās bērni.

Parasti sanāksmē ietvertas šādas daļas: • baznīcas dziesmas: reliģiska satura dziesmas, ko dzied klātesošie (no dziesmu grāmatām);
 • lūgšanas: lūdz vietējie Baznīcas locekļi;
 • svētais Vakarēdiens (dievgalds): Svētais Vakarēdiens tiek pasniegts Baznīcas locekļiem;
 • runātāji: parasti sanāksmē runā divi vai trīs iepriekš nozīmēti runātāji.

Mēs savu baznīcas sanāksmju laikā nelaižam apkārt ziedojumu trauku.

Papildus sanāksmes

Apmeklētāji tiek arī laipni lūgti apmeklēt citas svētdienas sanāksmes, kas notiek pēc Svētā Vakarēdiena sanāksmes:

 • svētdienas skolas stundas tiek piedāvātas katrai vecuma grupai, sākot ar 12 gadu vecumu;
 • sākumskolas stundas notiek bērniem vecumā no 3 līdz 11 gadiem dažādās klasēs;

Mazākiem bērniem vecumā no 18 mēnešiem līdz 3 gadiem ir pieejama bērnistaba.

 • jauno Sieviešu stundas paredzētas jaunajām sievietēm vecumā no 12 līdz 17 gadiem;
 • sieviešu Palīdzības biedrība ir domāta sievietēm, kuras ir 18 gadus vecas un vecākas.

Priesterības klases ir vīriešiem vecumā no 12 gadiem un vecākiem.

Svētā Vakarēdiena sanāksmes un citas sanāksmes var notikt dažādā secībā atbilstoši vietējo vadītāju ieskatiem.

Atbilstošs apģērbs

Tie, kas apmeklē šīs sanāksmes, parasti valkā savu labāko “svētdienas apģērbu”, kas nozīmē baltu kreklu, uzvalku un kaklasaiti vīrietim un kleitu vai svārkus sievietei. Arī bērni parasti svētdienās tiek īpaši apģērbti.

Noderīga informācija

Mūsu vietējās vienības tiek sauktas par draudzēm. Katras draudzes garīgo vadītāju sauc par draudzes prezidentu. Tas ir Baznīcas loceklis, kuram ir palūgts kalpot šajā amatā brīvprātīgi. Tādēļ, ka kalpošana Baznīcā netiek apmaksāta, visa kalpošana ir uz brīvprātības principa.Pipildus par dievkalpojumiem varat lasīt šeit.

Dažas no Baznīcas pamata mācībām ir sekojošas:

 • Dievs ir mūsu Debesu Tēvs. Viņš mūs mīl un vēlas, lai mēs pie Viņa atgrieztos.
 • Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Viņš ir mūsu Glābējs. Viņš mūs izpērk no nāves, sniedzot augšāmcelšanos. Viņš mūs glābj no grēka, ja mēs nožēlojam grēkus.
 • Pateicoties Jēzus Kristus veiktajai izpirkšanai, mēs varam atgriezties, lai dzīvotu kopā ar Dievu, ja mēs turam Viņa baušļus.
 • Svētais Gars palīdz mums atpazīt patiesību.
 • Pirmie evaņģēlija principi un priekšraksti ir ticība Jēzum Kristum, grēku nožēlošana, kristīšana un Svētā Gara dāvanas saņemšana.
 • Uz zemes ir atjaunota Jēzus Kristus Baznīca.
 • Viņa Baznīcā šodien pastāv Dieva priesterības pilnvaras, tāpat kā tas bija sākotnējā Baznīcā.
 • Bībele un Mormona Grāmata ir Dieva vārds.
 • Dievs atklāj Savu gribu praviešiem mūsdienās, tāpat kā Viņš to darīja senatnē.
 • Mūsu dzīvei ir svēts mērķis.
 • Ģimenes var būt kopā mūžīgi.
 • Kalpojot citiem, mēs varam izjust prieku un tuvināties Dievam.

Tavs ķermenis ir dārga dāvana no Dieva. Lai uzturētu mūsu ķermeņus un prātus veselīgus un stiprus, Dievs 1833. gadā deva Džozefam Smitam veselības likumu. Šis likums ir pazīstams kā Gudrības Vārds.

Uzsverot labumu, kas nāk no pareizas ēšanas un fiziskās un garīgās veselības, Dievs arī ir runājis pret šādu vielu lietošanu:

 • tabaka;
 • alkohols;
 • kafija un tēja;
 • narkotikas.

Dievs tiem, kuri dzīvo pēc Gudrības Vārda, apsola lielas fiziskās un garīgās svētības. Mūsdienās zinātniskās aprindas atbalsta tos pašus principus, ko mīlošais Dievs sniedza Džozefam Smitam gandrīz pirms diviem gadsimtiem.