Elderu kvoruma stundas - R1 - Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

Elderu kvoruma stundas

Katra mēneša pirmajā svētdienā mācāmies no mājskološanas vēstījuma (ja vēstījums nav atrodams jezuskristusbaznica.lv, tad meklējiet to šeit), otrajā un trešajā svētdienā no grāmatas 'Baznīcas prezidentu mācības: Hovards V. Hanters', ceturtajā svētdienā no Vispārējo konferenču runām, piektajā svētdienā, ja tāda ir, tēmu apstiprina draudzes prezidijs.

Janvāris


Februāris

Dat.    Stundas tēma
07.    Mājskološanas vēstījums - Februāris
14.    3. nod. Dzīves likstas — daļa no Dieva ieceres mūsu mūžīgajai attīstībai
21.    4. nod. Palīdzība no augšienes
28.    Prezidents Monsons — Ievērojiet baušļus

Marts

Dat.    Stundas tēma
06.    Mājskološanas vēstījums - Marts
13.    5. nod. Džozefs Smits — Atjaunošanas pravietis
20.    6. nod. Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana un Augšāmcelšanās
27.    Prezidents monsons — Esiet paraugs un gaisma!

Aprīlis

Dat.    Stundas tēma
03.    Mājskološanas vēstījums - Aprīlis
10.    Vispārējās konferences skatīšanās
17.    7. nod. Nepārtraukta atklāsme caur mūsdienu praviešiem
24.    Prezidents Airings — Sadraudzība ar Svēto Garu

Maijs

Dat.    Stundas tēma
01.    Mājskološanas vēstījums - Maijs
08.    8. nod. Evaņģēlija pasludināšana visā pasaulē
15.    9. nod. Desmitās tiesas likums
22.    x
29.    Apgabala konference


Jūnijs

Dat.    Stundas tēma
05.    Mājskološanas vēstījums - Jūnijs
12.    10. nod. Svēto Rakstu studēšana — visienesīgākā nodarbe
19.    11. nod. Patiess diženums
26.    Elders Bednārs - Vienmēr saglabāt savu grēku piedošanu

Jūlijs

Dat.    Stundas tēma
03.    Mājskološanas vēstījums - Jūlijs
10.    12. nod. Nāciet atpakaļ un mielojieties pie Tā Kunga galda
17.    13. nod. Templis — mūsu piederības diženais simbols
24.    Elders Oukss - Pretstats visās lietās
31.    Apvienotā stunda ar Palīdzības biedrību


Augusts

Dat.    Stundas tēma
07.    Mājskološanas vēstījums - Augusts
14.    14. nod. Ģimenes vēstures un tempļa darba pasteidzināšana
21.    15. nod. Tā Kunga Svētais Vakarēdiens
28.    Elders Arnolds - Dosimies glābt — mēs to varam!

Septembris

Dat.    Stundas tēma
04.    Mājskološanas vēstījums - Septembris
11.    16. nod. Laulība — mūžīga partnerība
18.    17. nod. Saglabāt un aizstāvēt ģimeni
25.    Elders Balards - Ģimenes padomes

Oktobris

Dat.    Stundas tēma
02.    Mājskološanas vēstījums - Oktobris
09.    Baznīcas vispārējās konferences skatīšanās
16.    19. nod. Mūsu apņemšanās pret Dievu
23.    Elders Uhtdorfs - Slavējot tos, kas aizsargā
30.    Apvienotā stunda ar Palīdzības biedrību


Novembris

Dat.    Stundas tēma
06.    Mājskološanas vēstījums - Novembris
13.    Apgabala konference
20.    21. nod. Ticība un liecība
27.   Elders Airings - Kur divi vai trīs ir sapulcējušies

Decembris

Dat.    Stundas tēma
04.    Mājskološanas vēstījums - Decembris
11.    22. nod. Evaņģēlija mācīšana
18.    23. nod. Ne mazāk noderīga kalpošana
25.    x