Kā KOVID-19 ietekmēs 2020. gada aprīļa vispārējo konferenci  

konf-centrs

Papildus izmaiņas 2020. gada aprīļa vispārējās konferences norisē

Augstākais prezidijs vadīs visas sesijas no nelielas sanāksmju telpas Tempļa skvērā. Konferencē skanēs iepriekš ierakstīta mūzika un dziesmas.

2020. gada 19. martā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums nosūtīja pēdējo dienu svētajiem visā pasaulē šo vēstuli. Iepazīstieties ar pēdējām izmaiņām tajā, kā COVID-19 iespaido svētos visā pasaulē.

Dārgie brāļi un māsas!

Redzot daudzās izmaiņas, ko pasaulē izraisa COVID-19 pandēmija, mēs esam veikuši atbilstošus pielāgojumus misionāru kalpošanas darbā, tempļa darbā un tajā, kā mēs pulcējamies un pielūdzam Dievu.

Pēdējo dienu laikā eksperti no visas pasaules ir izstrādājuši jaunas vadlīnijas. Noturot Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma apspriedi, mēs esam nolēmuši, ka būtu prātīgi ieviest papildus izmaiņas mūsu 2020. gada aprīļa vispārējās konferences formātā.

Visas sesijas tiks pārraidītas no nelielas auditorijas Tempļa skvērā. Šajās sesijās prezidēs un tās vadīs Augstākais prezidijs, un tās apmeklēs tikai tie, kuri ir aicināti uzstāties ar uzrunām vai teikt lūgšanas. Konferencē skanēs iepriekš ierakstīta mūzika un dziesmas.

Mēs uzskatām, ka ar šo izmaiņu ieviešanu mēs varam atbalstīt tos, kuri darbojas, lai palēninātu šīs pandēmijas izplatīšanos un iespaidu. Mēs esam pateicīgi par viņiem un turpinām par viņiem lūgt Dievu. Mūs saviļņo daudzi mūsu dzirdētie stāsti par kalpošanu tiem, kuri šajā nenoteiktības laikā ir nonākuši grūtībās. Mēs lūdzam, lai jums tiktu dāvātas mūsu Debesu Tēva izmeklētākās svētības.

Šī būs ievērojama konference. Tajā dominēs vēstījumi par patiesību, cerību un iedvesmu, atzīmējot Jēzus Kristus evaņģēlija Atjaunošanu un cenšoties Viņu sadzirdēt.

Ar cieņu —
Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums


Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais Prezidijs un Divpadsmit Apustuļu kvorums 2020. gada 11. martā izsūtīja sekojošo vēstuli. Baznīcas vadītāji paziņoja par nozīmīgām izmaiņām tajā, kā tiks vērota 2020. gada aprīļa vispārējā konference. 

Dārgie brāļi un māsas!

Par 2020. gada aprīļa vispārējo konferenci

Mēs esam ļoti norūpējušies par COVID-19 izraisītās saslimšanas globālo izplatību. Mēs esam apspriedušies ar dažādu pasaules valstu valdību un baznīcu vadītājiem, kā arī vadošajiem mediķiem un ar lūgšanu apsvēruši šī brīža situāciju. Mēs vēlamies būt krietni pasaules pilsoņi un darīt visu iespējamo, lai ierobežotu šīs infekcijas slimības izplatību. Mēs jūtamies ļoti pateicīgi visiem tiem, kuri tik nepagurstoši strādā, lai apkarotu šo veselības apdraudējumu. Mēs lūdzam gan par viņiem, gan par visiem tiem, kam nākas ciest no šīs slimības.

Lai palīdzētu minētās problēmas mazināšanā, mēs uzskatām, ka būtu prātīgi ierobežot gaidāmās 2020. gada aprīļa vispārējās konferences apmeklētāju skaitu. Mēs plānojam noturēt visas piecas konferences sesijas Konferenču centrā. Augstākie pilnvarotie, augstākās amatpersonas un viņu laulātie, kā arī mūziķi, koristi, tehniskie speciālisti un vēl citi piedalīsies konferencē, pildot savus norīkojumus. Taču šīs konferences norise visā pasaulē tiks atspoguļota tikai ar tehnoloģiju starpniecību. Soltleiksitijas Konferenču centrā, kā arī slimības skarto reģionu stabu centros un dievnamos apmeklētāji netiks uzņemti. Uz jautājumiem par citām liela mēroga Baznīcas locekļu sanāksmēm tiks atbildēts atsevišķos paziņojumos.

Mēs dzīvojam apbrīnojamā laikmetā. Tas Kungs ir svētījis mūs ar tehnoloģijām un iespēju — piedalīties sanāksmēs un uzklausīt Baznīcas vadītāju vēstījumus visā pasaulē. Šajā īpašajā konferencē mēs atzīmēsim divsimto gadadienu kopš Pirmās vīzijas un Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanas šinīs pēdējās dienās.

Mēs aicinām visus turpināt gatavoties šai konferencei. Tādējādi mēs tiksim svētīti ar iespēju — dzirdēt Tā Kunga vārdu, piedaloties šajā īpašajā un neaizmirstamajā vispārējā konferencē.

Ar cieņu —
Augstākais prezidijs
un Divpadsmit apustuļu kvorum