Prezidenta Rasela M. Nelsona vēstījums

Mani mīļotie brāļi un māsas, mēs dzīvojam apbrīnojamā laikmetā, kad mēs pastāvīgi varam redzēt Tā Kunga roku, darbojamies Viņa bērnu dzīvē. Mūsu Debesu Tēvs un Viņa Dēls, Jēzus Kristus, pazīst mūs, mīl mūs un gādā par mums. Par to mēs varam būt droši.

Tajā pašā laikā, kā jums visiem labi zināms, mūsu globālā mēroga Baznīcai nākas saskarties ar unikālu izaicinājumu. COVID-19 un tā izraisītā saslimšana ir iespaidojusi tūkstošiem cilvēku dzīvi, liedzot turpināt daudzas no ierastajām nodarbēm. Mēs lūdzam par tiem, kam nākas ciest, un par tiem, kuri ir zaudējuši savus mīļos.

Pēdējā laikā pēc lūgšanu pilnām pārdomām, sirsnīgi vēloties līdzdarboties šīs problēmas risināšanā, mēs esam ieviesuši daudz pagaidu izmaiņu tajā, kā mēs pielūdzam To Kungu un kalpojam Viņam. Mēs esam ļoti pateicīgi par jūsu ticību, jūsu lūgšanām, jūsu vēlmi sadarboties un jūsu sapratni!

Šie unikālie sarežģījumi pēc kāda laika atrisināsies. Es vēl arvien raugos nākotnē ar optimismu. Es zinu, kādas varenas un apbrīnojamas svētības Dievs ir sagatavojis tiem, kuri mīl Viņu un kalpo Viņam. Es redzu ļoti daudz apliecinājumu tam, kā Viņa roka virza šo svēto darbu. Tad nu šajā nenoteiktības laikā gūstiet mierinājumu no Glābēja apsolījuma, jo Viņš ir teicis (es citēšu): „Es, Tas Kungs, esmu saistīts, kad jūs darāt, ko Es saku.” (Citāta beigas.) Es apsolu jums, ka ikviens, kurš uzklausa Viņu un paklausa Viņa likumiem, allaž var iemantot prieku.

Brāļi un māsas, lūdzu, parūpējieties par sevi un saviem mīļajiem! Un meklējiet iespēju palīdzēt apkārtējiem ― gan tuvu, gan tālienē. Mums ir dāvāta liela privilēģija ― kalpot saviem tuvākajiem, lai kur viņi dzīvotu.

Pagaidu izmaiņas mūsu ierastajā dienaskārtībā var palīdzēt mums atvēlēt vairāk laika tam, lai pieredzētu to, cik vērtīgas var izrādīties mājās balstītas evaņģēlija studijas. Nevilcinieties izmantot jaunos Mormona Grāmatas videomateriālus un citas tehnoloģiju piedāvātās iespējas, lai studētu Jēzus Kristus evaņģēliju!

Mēs ar nepacietību gaidām vispārējo konferenci. Tajā mēs pievērsīsimies Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošanai. Šis evaņģēlijs piedāvā drošu cerību un palīdzību satrauktajai pasaulei.

Es jūs mīlu. Es par jums lūdzu. Un es apsolu, ka, turpinot Viņu uzklausīt, jūs iegūsiet mierinājumu un mieru.