Uzklausi Viņu

Svētajos Rakstos ir minēts ļoti maz tādu svētu gadījumu, kad ir atskanējusi Dieva Tēva balss.  Tādēļ, kad Viņš ko saka, mums patiešām ir jāieklausās.  Vairākkārt Viņš personīgi ir iepazīstinājis ar Savu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, dodot īpašu pavēli: „Uzklausīt Viņu!”

Svētajos Rakstos Dievs vairākkārt ir stādījis priekšā savu Dēlu, Jēzu Kristu, ar īpašu uzaicinājumu – „uzklausi Viņu”. Kā mēs dzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs sadzirdam Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss un vai mēs varam būt droši, ka mēs patiešām to dzirdam? Šeit ir četri veidi, kā mēs varam uzklausīt Viņu. #UzklausiViņu

Elders Nīls L. Andersen stāsta, kā viņš var uzklausīt Viņu un saņemt atklāsmi caur atklātu, personīgu lūgšanu.

Elders Ronalds A. Rasbands saka, ka mēs varam #UzklausītViņu caur pamudinājumiem, ko saņemam, lasot Svētos Rakstus.

Elders D. Tods Kristofersons, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, stāsta, ka mums vienmēr ir jābūt gataviem uzklausīt Viņu.

Prezidents Henrijs B. Airings saka, ka mēs dažkārt uzklausām Viņu caur citu cilvēku padomu un vadību.

Elders Kventins L. Kuks apliecina, ka kad jūs kalpojat citiem un jums vajag kādu svētīt, tad galvenais ir tas, ka visbiežāk šādos brīžos Svētais Gars sniedz liecību.

Elders Ulisess Soaress saka, ka Tas Kungs ir gatavs palīdzēt mūs vadīt, ja mēs uzklausām Viņu.

Prezidents Dalins H. Oukss apliecina, ka Tas Kungs var svētīt gan mūs, gan citus, ja mēs atsaucamies aicinājumam #UzklausiViņu.

„Es vienmēr esmu zinājusi, ka sadzirdu caur domām savā prātā. Es sadzirdu caur sajūtām savā sirdī.”

Elders Džefrijs R. Holands apgalvo, ka balsī teiktas lūgšanas var veicināt labāku saziņu ar Dievu.

Lai sadzirdētu kāda čukstus, tostarp Gara čukstus, jo tuvāk esi, jo labāk. Tā ir vieglāk sadzirdēt.

„Kad es esmu pateicīgs par to, ko Tas Kungs man ir devis, šī mīlestība paver vaļā durvis.”

Es nedzirdēju balsi. Es neredzēju nevienu eņģeli. Taču manu sirdi pārņēma kāda sajūta, kas kopš tā brīža vairs nav mani pametusi.

Pēc eldera Gonga teiktā, mēs varam sadzirdēt Tā Kunga balsi — un sajust Viņa mīlestību pret mums — kalpojot citiem, vienam pēc otra.

Elders Gerijs E. Stīvensons iemācījās atpazīt Jēzus Kristus vārdus caur Svēto Garu.

Māsa Džīna B. Bingema uzklausa Jēzu Kristu caur sirsnīgu pārliecību, ka viņa rīkojas pareizi.

Kā es varu uzklausīt Viņu? Svētajos Rakstos Dievs ir vairākkārt iepazīstinājis Savu Dēlu Jēzu Kristu ar īpašu uzaicinājumu „uzklausīt Viņu”. Kā mēs sadzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs varam uzklausīt Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss, un vai mēs varam būt droši, ka to sadzirdam?