Uzklausi Viņu

    Māsa Džīna B. Bingema uzklausa Jēzu Kristu caur sirsnīgu pārliecību, ka viņa rīkojas pareizi.

    Kā es varu uzklausīt Viņu? Svētajos Rakstos Dievs ir vairākkārt iepazīstinājis Savu Dēlu Jēzu Kristu ar īpašu uzaicinājumu „uzklausīt Viņu”. Kā mēs sadzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs varam uzklausīt Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss, un vai mēs varam būt droši, ka to sadzirdam?

    Svētajos Rakstos Dievs vairākkārt ir stādījis priekšā savu Dēlu, Jēzu Kristu, ar īpašu uzaicinājumu – „uzklausi Viņu”. Kā mēs dzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs sadzirdam Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss un vai mēs varam būt droši, ka mēs patiešām to dzirdam? Šeit ir četri veidi, kā mēs varam uzklausīt Viņu. #UzklausiViņu

    Svētajos Rakstos ir minēts ļoti maz tādu svētu gadījumu, kad ir atskanējusi Dieva Tēva balss.  Tādēļ, kad Viņš ko saka, mums patiešām ir jāieklausās.  Vairākkārt Viņš personīgi ir iepazīstinājis ar Savu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, dodot īpašu pavēli: „Uzklausīt Viņu!”