Tiek paziņots par izmaiņām, lai stiprinātu jauniešus

Tiek uzsvērta bīskapa loma un atsaukti bīskapijas līmeņa Jauno vīriešu prezidiji

Tiek uzsvērta bīskapa loma un atsaukti bīskapijas līmeņa Jauno vīriešu prezidiji

Vispārējās konferences laikā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vadītāji paziņoja par izmaiņām, kas skar Ārona priesterības kvorumus un Jauno sieviešu klases, paverot jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm vairāk visaptverošu izaugsmes iespēju. Ārona priesterība ir zemākā no abiem priesterības līmeņiem, kas tiek piešķirta uzticīgiem pēdējo dienu svēto vīriešiem, sākot ar gadu, kad tiem aprit 12.

Tās izmaiņas, par ko mēs tagad paziņosim, ir tikušas ieviestas, lai palīdzētu jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm īstenot savu personīgo, svēto potenciālu,” teica prezidents Rasels M. Nelsons, uzstājoties Baznīcas 189. pusgada vispārējās konferences sestdienas pēcpusdienas sesijā. „Mēs vēlamies arī stiprināt Ārona priesterības kvorumus un Jauno sieviešu klases un sniegt atbalstu bīskapiem un citiem pieaugušajiem vadītājiem viņu kalpošanā jaunajai paaudzei. … [Bīskapa] pirmais un svarīgākais pienākums ir gādāt par savas bīskapijas jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm. Bīskaps un viņa padomnieki vada savas bīskapijas Ārona priesterības kvorumu un jauno sieviešu klašu darbu.

Izmaiņas bīskapu, Jauno vīriešu biedrības un Ārona priesterības kvorumu darbā

Elders Kventins L. Kuks no Divpadsmit apustuļu kvoruma detalizēti izskaidroja, kā mainīsies Ārona priesterības kvorumu darbs. Viņš paziņoja arī par to, ka turpmāk bīskapiem būs regulāri jāapspriežas ar Jauno sieviešu prezidentēm.

Vietējie bīskapi kalpos par jauniešu vadītājiem un mentoriem; bīskapijas līmeņa Jauno vīriešu prezidiji tiks atsaukti

Jauno vīriešu prezidiji, kuros līdz šim kalpoja pilngadīgie vīrieši, kas vadīja jaunos vīriešus bīskapijas līmenī, turpmāk tiks atsaukti, lai vietējie bīskapi varētu nepastarpināti kalpot par jauniešu vadītājiem un mentoriem. Elders Kuks paskaidroja, ka šī prakse tiek ieviesta, atsaucoties uz rakstvietu par Baznīcas pārvaldību, kas 1835. gadā tika dota Džozefam Smitam: „Bīskapība ir šīs [Ārona] priesterības prezidijs un tur tās atslēgas jeb pilnvaras.” Elders Kuks teica, ka tas nozīmē to, ka bīskapijas jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm vajadzētu kļūt par bīskapa augstāko prioritāti.

Šīs izmaiņas palīdzēs bīskapiem un viņu padomniekiem pievērsties saviem galvenajiem pienākumiem attiecībā uz jauniešiem un Sākumskolas bērniem,” teica elders Kuks. „[Šīs izmaiņas arī] palīdzēs padarīt Ārona priesterības spēku un pienākumus par katra jaunā vīrieša personīgās dzīves centrālo mērķi.

Ar jauniešiem saistītajos pienākumos bīskapībām turpmāk palīdzēs pieaugušie vīrieši, kuri kalpos par Ārona priesterības kvorumu padomdevējiem un speciālistiem, kā arī Jauno sieviešu vadītājas.

Turpmāk Jauno sieviešu prezidentes sniegs atskaites un apspriedīsies ar bīskapu nepastarpināti

Elders Kuks paziņoja arī par to, ka saziņa starp Jauno sieviešu prezidentēm un bīskapu turpmāk notiks nepastarpināti. „Jauno sieviešu prezidentes tagad sniegs atskaites un apspriedīsies ar savas bīskapijas bīskapu nepastarpināti,” viņš teica. „Iepriekš šo uzdevumu varēja deleģēt padomniekam, taču turpmāk jaunās sievietes būs tieši tā cilvēka atbildība, kuram bīskapijā ir dotas prezidēšanas atslēgas.

Bīskapijas Palīdzības biedrības prezidente (visu pilngadīgo sieviešu vadītāja) turpinās sniegt nepastarpinātas atskaites bīskapam.

Papildus iepriekšminētajam, Jauno sieviešu prezidentes var uzņemties būtiskāku lomu, arī apspriežoties ar jaunajām sievietēm. „Jauno sieviešu vadītāja var visefektīvāk apmierināt jauno sieviešu individuālās vajadzības,” elders Kuks paskaidroja.

Elders Kuks paziņoja, ka Baznīcas pārvaldība Jauno vīriešu prezidija vispārējā līmenī un stabu līmeņos tiks turpināta. Par katra staba Jauno vīriešu prezidentu kalpos kāds no attiecīgā staba Augstās padomes pārstāvjiem. Kāds cits no staba Augstās padomes kalpos par staba Svētdienas skolas prezidentu.

Citas vērā ņemamas organizatoriskās izmaiņas

Elders Kuks pieminēja arī citas izmaiņas, kuras tiks iekļautas vēstulē, kas drīzumā tiks izsūtīta Baznīcas vadītājiem visa pasaulē:

  • Bīskapības jauniešu komitejas sapulce turpmāk tiks aizstāta ar bīskapijas jauniešu padomi.
  • Termins „Kopīgie pasākumi” tiks mainīts uz „Jauno sieviešu pasākumi”, „Ārona priesterības kvorumu pasākumi” un „jauniešu pasākumi”. Ja iespējams, minētie pasākumi tiks rīkoti katru nedēļu.
  • Jauniešu pasākumiem paredzētais bīskapijas budžets tiks taisnīgi sadalīts starp jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm, atbilstoši katras biedrības jauniešu skaitam. Arī Sākumskolas pasākumiem tiks nodrošināts pietiekams finansējums.
  • Baznīcā visos līmeņos — bīskapijas, staba un vispārējā līmenī — turpmāk tiks izmantots termins „organizācija”, nevis „palīgorganizācija”. Cilvēki, kuri vada vispārējo Palīdzības biedrības, Jauno sieviešu, Jauno vīriešu, Sākumskolas un Svētdienas skolas organizāciju, tiks dēvēti par „Augstākajām amatpersonām”. Cilvēki, kuri vada šīs organizācijas bīskapijas un staba līmenī, tiks dēvēti par „bīskapijas amatpersonām” un „staba amatpersonām”.

Šie centieni, līdz ar visu to, par ko ir ticis paziņots pēdējo divu gadu laikā, nav vienkārši nesaistītas izmaiņas,” teica elders Kuks. „Ikvienas no šīm izmaiņām ir vienota modeļa neatņemamā sastāvdaļa, lai svētītu svētos un sagatavotu tos tikties ar Dievu.

Elders Ronalds A. Rasbands no Divpadsmit apustuļu kvoruma, kurš ar savu uzstāšanos noslēdza sestdienas pēcpusdienas sesiju, izteica pateicību Amerikas Zēnu skautu organizācijai un pēdējo dienu svētajiem, kuri ir brīvprātīgi to atbalstījuši. Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, Baznīca ieviesīs jaunu programmu jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm visa pasaulē.

Mūsu sadarbība ar Amerikas Zēnu skautu organizāciju, kas tagad tiek izbeigta, allaž paliks būtisks mantojums gan man, gan visai Baznīcai,” teica elders Rasbands. „Mēs sakām lielu paldies Skautu organizācijai, neskaitāmiem vīriešiem un sievietēm, kuri ir uzcītīgi kalpojuši par skautu vadītājiem, kā arī mammām (viņām pienākas īstena atzinība) un jaunajiem vīriešiem, kuri ir piedalījušies skautu programmā.

Izmaiņas jauno sieviešu klasēs

Vispārējās konferences sestdienas vakara sieviešu sesijā Jauno sieviešu vispārējā prezidente māsa Bonija H. Kordone paziņoja par Jauno sieviešu jauno lozungu un izmaiņām Jauno sieviešu klašu organizācijā un nosaukumos. Viņa uzsvēra arī, cik būtiski ir tas, lai katrai Jauno sieviešu klasei būtu savs prezidijs, kas paver jaunajām sievietēm vadības iespējas.

Jauno sieviešu lozungs

Jauno sieviešu jaunais lozungs visā tā pilnībā turpmāk skanēs šādi:

Es esmu Debesu Vecāku mīlēta meita ar dievišķu dabu un mūžīgu sūtību.

Būdama Jēzus Kristus mācekle, es cenšos kļūt līdzīgāka Viņam. Es tiecos pēc personīgas atklāsmes, attiecīgi rīkojos un kalpoju citiem Viņa svētajā Vārdā.

Es stāvēšu kā Dieva lieciniece visos laikos un visās lietās, un visās vietās. Tiecoties kļūt paaugstināšanas cienīga, es turu godā grēku nožēlas dāvanu un ik dienu cenšos pilnveidoties.

Es ar ticību stiprināšu savas mājas un ģimeni, slēgšu un ievērošu svētās derības, kā arī saņemšu svētā tempļa priekšrakstus un svētības.

Pievērsiet uzmanību tam, ka vārds „mēs” ir nomainīts uz „es”,” teica māsa Kordone. „Šie patiesie principi attiecas uz katru no jums individuāli. Tu esi Debesu Vecāku mīlēta meita. Tu esi mūsu Glābēja, Jēzus Kristus, derības mācekle. Es aicinu jūs studēt un apdomāt šos vārdus. Es zinu, ka tādējādi jūs iegūsiet liecību par to patiesumu. Šo patieso principu izprašana palīdzēs jums tikt galā ar saviem pārbaudījumiem. Savas identitātes un mērķa apzināšanās palīdzēs jums pieskaņot savu gribu Glābēja gribai.

Izmaiņas jauno sieviešu klasēs

Jauno sieviešu programmas ietvaros meitenes jau vairāk nekā gadsimta garumā ir tikušas iedalītas trīs klasēs. Māsa Kordone paziņoja, ka turpmāk Jauno sieviešu vadītājām un bīskapiem, lūdzot un domājot par savas bīskapijas jaunajām sievietēm, būs jāiedala viņas klasēs pēc vecuma, ņemot vērā attiecīgās grupas lielumu un vajadzības. Piemēram, bīskapijā, kur ir tikai dažas jaunās sievietes, varētu būt tikai viena Jauno sieviešu klase, kur pulcējas visas jaunietes. Vai, ja bīskapijā ir daudz divpadsmit gadīgu jauno sieviešu, bet maz gados vecāku jauniešu, varētu tikt izveidotas divas klases: jauno sieviešu klase divpadsmit gadīgajām meitenēm un vēl viena klase gados vecākajām meitenēm.

Lai arī kā būtu organizētas jūsu klases, jums, jaunās sievietes, ir izšķiroša loma to vienotības veicināšanā,” teica māsa Kordone. „Kļūstiet par gaismu apkārtējiem. Kļūstiet par tās mīlestības un gādības avotu, ko jūs cerat saņemt no citiem. Turpiniet ar lūgšanu sirdī pasniegt roku apkārtējiem un kalpot par pozitīvo pārmaiņu spēku. Tādējādi jūsu dzīve piepildīsies ar laipnību. Jums būs daudz pozitīvākas izjūtas pret apkārtējiem, un jūs pamanīsiet, ka arī viņi izturas pret jums labvēlīgāk.

Jauno sieviešu klases nosaukums

Māsa Kordone paziņoja, ka turpmāk visas jauno sieviešu klases tiks dēvētas par „Jaunajām sievietēm” un, ja nepieciešams, diferencētas pēc to apmeklētāju vecuma (piemēram, „12‑13 gadīgo Jauno sieviešu klase”). Turpmāk vairs netiks izmantoti „Bišu stropiņa”, „Rožu” un „Lauru” meiteņu nosaukumi.

Jauno sieviešu klašu prezidiju stiprināšana

Māsa Kordone atgādināja jaunajām sievietēm un viņu vadītājām, cik būtiski ir tas, lai katrai klasei būtu prezidijs, kas to vadītu. „Saskaņā ar dievišķo ieceri, jaunās sievietes tiek aicinātas vadīt savā jaunībā,” viņa teica. Jauno sieviešu vadītājām, tāpat kā jauno vīriešu vadītājiem, ir jākalpo par jauno sieviešu mentorēm, palīdzot jaunietēm, bet neveicot tām uzticēto darbu viņu vietā.

Lai arī kāda būtu klases prezidija vadīšanas pieredze, sāciet ar viņu pašreizējām spējām un palīdziet viņām attīstīt vajadzīgās prasmes un pārliecību, kas nāks par svētību, pildot vadītāju pienākumus,” viņa teica. „Palieciet līdzās, bet nepārņemiet vadību. Gars vadīs jūs tajā, kā viņas vadīt.

Augstākā prezidija atbalsts izmaiņu ieviešanai

Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļi vienoti atbalsta šos centienus mūsu jauniešu stiprināšanā,” sestdienas pēcpusdienā teica prezidents Nelsons. „Ak, kā mēs viņus mīlam un kā mēs par viņiem lūdzam! Viņi ir „Israēla cerība”, Ciānas armija, apsolītās dienas bērni. Mēs apliecinām, ka mēs pilnībā paļaujamies uz mūsu jauniešiem un jūtamies par viņiem pateicīgi.

Baznīcas draudzes visa pasaulē var ieviest minētās izmaiņas, līdzko būs tām gatavas, taču tām ir jātiek ieviestām līdz 2020. gada 1. janvārim.