2006. gada aprīļa vispārējā konference

    Latvija