Bībele

Bībele

Bībele

Bībele liecina par Jēzu Kristu un ir ietekmējusi un atbalstījusi miljoniem Viņa sekotāju. Tas ir svētu pierakstu apkopojums, kas satur Dieva atklāsmes un pierakstus par Viņa darbiem ar Viņa bērniem. Vēsturiskie pieraksti Bībelē aptver daudzus gadsimtus no Ādama laikiem līdz apustuļu nāvei. Turklāt Bībeles grāmatas sarakstīja pravieši, kuri dzīvoja dažādos pasaules vēstures laikos.

Bībele sastāv no Vecās Derības un Jaunās Derības. Vecā Derība satur svētus tekstus, kas sarakstīti pirms Kristus dzimšanas. Daudzi pravieši Vecajā Derībā pareģoja Glābēja un Pestītāja nākšanu. Jaunā Derība stāsta par Glābēja un Pestītāja, kurš ir Jēzus Kristus, dzīvi. Tā arī vēstī par Viņa sākotnējās Baznīcas izveidošanu.

Astotajā Ticības apliecinājumā ir vēstīts:


“Mēs ticam, ka Bībele ir Dieva vārds, ciktāl tā ir pareizi pārtulkota; mēs arī ticam, ka Mormona Grāmata ir Dieva vārds.”

Ticības apliecinājumi 1:8

Bībele tiešsaistē ir lasāma šeit: https://bibles.org/

Baznīca ir izdevusi Vecās un Jaunās Derības stāstu grāmatas priekš bērniem. Tās ir pieejamas arī latviešu valodā šeit:

Vecās Derības stāsti
Jaunās Derības stāsti

Bībeles video

Tā pat Baznīca ir izdevusi apjomīgu Jēzus Kristus dzīvesstāsta īsfilmu kolekciju. Tā ir pieejama kā angļu, tā krievu valodā. 

Angliski skatieties šeit!
Krieviski skatieties šeit!