Mācība un Derības / Dārgā Pērle

Mācība un Derības

Mācība un Derības

'Mācība un Derības' ir Svēto Rakstu grāmata, kas satur no Tā Kunga dotas atklāsmes pravietim Džozefam Smitam un dažiem citiem mūsdienu praviešiem. Šajās atklāsmēs ir dzirdama maiga, bet noteikta Tā Kunga Jēzus Kristus balss, kas atkal runā šinī laiku pilnības ērā, un tas darbs, kas tajās tiek uzsākts, ir sagatavojoties Viņa Otrajai Atnākšanai, izpildot visu seno praviešu vārdus kopš pasaules sākuma un saskaņā ar tiem. Vēstījumi, brīdinājumi un mudinājumi ir visas cilvēces labā un tie ietver aicinājumu visiem ļaudīm visur uzklausīt Tā Kunga Jēzus Kristus balsi, kas runā uz tiem viņu laicīgajai labklājībai un viņu mūžīgajai glābšanai. Šī grāmata ir unikāla tāpēc, ka tā nav sena dokumenta tulkojums, bet ir Dieva doto atklāsmju pieraksts mūsdienās.

Lasīt šo grāmatu varat šeit!

Dārgā Pērle

Grāmatā “Dārgā Pērle” iekļauti atlasīti iedvesmoti raksti, kas attiecas uz daudziem Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas ticības un mācības aspektiem. Šajā Svēto Rakstu grāmatā iekļauts izvilkums no Pirmās Mozus grāmatas, kā arī izvilkums no Mateja evaņģēlija no Džozefa Smita veiktā Bībeles tulkojuma. Tajā atrodama arī Ābrahāma grāmata, kas ir tulkojums no kāda ēģiptiešu papirusa, kas nonāca Džozefa Smita rokās 1835.gadā un kas ietver patriarha Ābrahāma rakstus. Grāmatā iekļauta arī Džozefa Smita liecība un vēsture, kā arī Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Ticības Apliecinājumi.

Lasīt šo grāmatu varat šeit!