Stundu saraksti 2016. gadam

Stundu saraksti 2016. gadam

Rīgas 1. draudze

Liepājas draudze

Stundu saraksti ir informatīvi un var tikt mainīti pēc nepieciešamības. Par jautājumiem attiecībā uz stundu sarakstiem vērsieties pie attiecīgās biedrības vadītāja draudzē.

PDF Prezentācija no 2015. gada 29. novembra Elderu kvotuma un Palīdzības biedrības apvienotās stundas - Tā Kunga Tehnoloģijas

Kāds ir Kristus Baznīcas projekts? - Elders Tads R. Kalisters no Septiņdesmito prezidija. BIS svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem/2014. gada 12. janvāris/Brigama Janga universitāte