Kā es atsaucos aicinājumam #UzklausiViņu: elders Kventins L. Kuks

Bieži vien vissvarīgākā atklāsme, ko es saņemu, ir palīdzība man aicinājumā, lai es palīdzētu kādam citam.

Svētais Gars ļoti vēlas svētīt, mierināt un sniegt mieru, bet Viņš arī vēlas sniegt atbildes un izpratni.

Kad biju bīskaps, es saņēmu zvanu no kāda pāra. Viņu balsīs skanēja satraukums.

 „Mums ir steidzami jātiekas.”

Es centos paspēt uz lidmašīnu, jo man bija jādodas uz biznesa tikšanos Ņujorkā.

Es teicu: „Vai tas tiešām ir nepieciešams?”

Es nometos ceļos un lūdzu, saprotot, ka man nemaz nav laika, un tad es saņēmu atklāsmi no Svētā Gara.

„Viņu problēma ir šāda, un šis ir padoms, ko tev vajadzētu viņiem sniegt.”

Kad viņi ieradās, viņiem patiešām bija šī problēma un viņiem patiešām vajadzēja saņemt tieši to padomu.

Kad jūs kalpojat citiem un jums vajag kādu svētīt, tad galvenais, ko es saku, ir tas, ka visbiežāk šādos brīžos Svētais Gars sniedz liecību.

Vai nu tas ir tad, kad jūs kādam kalpojat, vai kad esat misionārs, skolotājs, mācāt bērnus, jauniešus vai jebkuru citu cilvēku, un jūs zināt, ka jums ir nepieciešama īpaša garīgā svētība; lielākoties šādos brīžos nāk Svētais Gars.

Mana pieredze rāda, ka Viņš nāk.

Un es varu sadzirdēt Viņa balsi veidā, kas man sniedz nepieciešamo vadību.