Uzklausi Viņu

„Es vienmēr esmu zinājusi, ka sadzirdu caur domām savā prātā. Es sadzirdu caur sajūtām savā sirdī.”

Elders Džefrijs R. Holands apgalvo, ka balsī teiktas lūgšanas var veicināt labāku saziņu ar Dievu.

Lai sadzirdētu kāda čukstus, tostarp Gara čukstus, jo tuvāk esi, jo labāk. Tā ir vieglāk sadzirdēt.

„Kad es esmu pateicīgs par to, ko Tas Kungs man ir devis, šī mīlestība paver vaļā durvis.”

Es nedzirdēju balsi. Es neredzēju nevienu eņģeli. Taču manu sirdi pārņēma kāda sajūta, kas kopš tā brīža vairs nav mani pametusi.

Pēc eldera Gonga teiktā, mēs varam sadzirdēt Tā Kunga balsi — un sajust Viņa mīlestību pret mums — kalpojot citiem, vienam pēc otra.

Elders Gerijs E. Stīvensons iemācījās atpazīt Jēzus Kristus vārdus caur Svēto Garu.

Māsa Džīna B. Bingema uzklausa Jēzu Kristu caur sirsnīgu pārliecību, ka viņa rīkojas pareizi.

Kā es varu uzklausīt Viņu? Svētajos Rakstos Dievs ir vairākkārt iepazīstinājis Savu Dēlu Jēzu Kristu ar īpašu uzaicinājumu „uzklausīt Viņu”. Kā mēs sadzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs varam uzklausīt Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss, un vai mēs varam būt droši, ka to sadzirdam?

Svētajos Rakstos Dievs vairākkārt ir stādījis priekšā savu Dēlu, Jēzu Kristu, ar īpašu uzaicinājumu – „uzklausi Viņu”. Kā mēs dzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs sadzirdam Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss un vai mēs varam būt droši, ka mēs patiešām to dzirdam? Šeit ir četri veidi, kā mēs varam uzklausīt Viņu. #UzklausiViņu

Svētajos Rakstos ir minēts ļoti maz tādu svētu gadījumu, kad ir atskanējusi Dieva Tēva balss.  Tādēļ, kad Viņš ko saka, mums patiešām ir jāieklausās.  Vairākkārt Viņš personīgi ir iepazīstinājis ar Savu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, dodot īpašu pavēli: „Uzklausīt Viņu!”