Kā jūs pildāt Viņa pavēli - #UzklausiViņu: elders Dīters F. Uhtdorfs

Kad es esmu pateicīgs par Glābēju un par visu to, ko Tas Kungs man ir devis, tad šī mīlestība paver vaļā durvis.

Ir tik daudz veidu, kā Viņu uzklausīt. Manas personīgākās pieredzes — kad es domāju par Glābēju, par to, kā Viņš mani mīl, un tad par to, cik ļoti es mīlu Viņu. Man tas ir kā tilts vai saikne, vai durvis, kas atveras. Jo tad es sajūtu Svētā Gara spēku un dāvanu.

Manuprāt, tieši mīlestība ir atslēga.

Kad es neesmu pateicīgs, es nevaru sajust šo mīlestību.

Un, kad es esmu pateicīgs par Glābēju un par visu to, ko Tas Kungs man ir devis, tad šī mīlestība paver vaļā durvis. Tā atsauc atmiņā daudzas lietas, ko es iepriekš esmu dzirdējis vai redzējis, vai paveicis, un tas man palīdz pieņemt pareizos lēmumus.

Es esmu redzējis, kā tas darbojas manā profesionālajā karjerā.

Brīžos, kad es nezināju, ko darīt, es atradu klusu vietiņu un sazinājos ar Debesu Tēvu un Viņa Dēlu, Jēzu Kristu, caur Svētā Gara dāvanu, ejot pa mīlestības tiltu pie Viņiem.

Tad pēkšņi es sāku saņemt daudzas atbildes.

Šādi Viņš runā ar mani, kad es koncentrējos uz mīlestību, ko Viņš izjūt pret mums un ko es jūtu pret Viņu.

Šādi es saņemu atbildes un risinājumus, kas man ir tik ļoti nepieciešami tagad un visas dzīves garumā.